Frågor och svar

Vad gäller för att få ut poäng/kursbevis/kursintyg?

Om du antas till utbildningen, fullföljer den och blir godkänd får du ta ut akademiska poäng.