Frågor och svar

Om jag byter tjänst, hur anmäler jag byte av huvudman?

Om du byter tjänst och huvudman behöver den nya huvudmannen anmäla det till Skolverket och lärosätet.

Genom anmälan åtar sig huvudmannen ett betalningsansvar för deltagarens lön under utbildningstiden, kurslitteratur samt eventuella resor och kostnader för internat- och seminariedagar.

Kontakta lärosätet för att få en länk till anmälningsformuläret för byte av huvudman.

Anmälan kan även användas för deltagare vars förutsättningar för utbildningen ändrats sedan anmälan och där deltagare själva nu ska bekosta eventuella resor till internat- och seminariedagar samt kostnader för internat och kurslitteratur.