Frågor och svar

När får jag besked om jag erbjuds en plats?

Lärosätet kommer att mejla ut information om plats under vecka 23 inför höstterminsstart respektive under vecka 48 inför vårterminsstart.