Satsa på en bra arbetsmiljö för lärare och förskollärare

Det råder stor brist på behöriga lärare och förskollärare och bristen beräknas bli långvarig. Att satsa på arbetsmiljön är en viktig åtgärd i arbetet med att säkra lärarförsörjningen.

Hållbart arbetsliv för lärare och förskollärare

Lärare och förskollärare ska kunna trivas med sitt arbete och orka stanna länge i yrket. Därför är det viktigt att ta hänsyn till människors olika förutsättningar och behov under olika faser i livet. Arbetsmiljön kan påverkas av många olika saker som till exempel förändringar i personal, arbetsuppgifter och ekonomi. Huvudmän och rektorer behöver därför arbeta kontinuerligt, långsiktigt och systematiskt med att förbättra arbetsmiljön.

Arbeta med arbetsmiljön, på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Förbättra arbetsmiljön i skolan Länk till annan webbplats.

Systematiskt kvalitetsarbete Länk till annan webbplats.

Ge goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Lärare och förskollärare behöver goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. De behöver bland annat rimliga uppdrag och ett gott chefsstöd. Det är särskilt viktigt för lärare och förskollärare som är nya i yrket. En introduktionsperiod ger en bra start för nyanställda och kan bidra till att de blir säkrare i sin roll och stannar längre i yrket.

Introduktionsperiod för lärare och förskollärare Länk till annan webbplats.

Introduktionsperiod för obehöriga lärare och förskollärare Länk till annan webbplats.

Avlasta lärare med kompletterande kompetenser

Många lärare upplever att de har en hög arbetsbelastning och behöver få avlastning för att kunna fokusera mer på undervisningen. Ett sätt att avlasta lärare är att rekrytera personal med kompletterande kompetenser. Det kan vara lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper. När lärare får avlastning kan de fokusera mer på sitt kärnuppdrag, det vill säga att planera och genomföra undervisningen, bedöma, dokumentera och informera om elevers kunskapsutveckling.

Vi erbjuder stöd till huvudmän och rektorer i arbetet med att inventera och analysera lärares avlastningsbehov.

Stöd för att avlasta lärare Länk till annan webbplats.

Film: Kompletterande kompetenser på Hermodsdalsskolan (tid 05:10)

Malmö stad har infört andra yrkeskategorier i skolan, bland annat för att förbättra arbetsmiljön. Ulrika Bokelund, rektor på Hermodsdalsskolan, berättar om deras arbete med kompletterande kompetenser. Se filmen. Länk till annan webbplats.

Bra arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning viktigt för återvändare

Många lärare och förskollärare som har lämnat yrket skulle, enligt en undersökning som SCB gjorde 2017, kunna tänka sig att återvända om:

  • arbetsbelastningen var rimligare i förhållande till arbetstid
  • de fick större möjlighet att styra över sin arbetssituation
  • de fick högre lön.

Under 2018 intervjuade Skolverket 21 utbildningschefer eller motsvarande om hur de arbetar med lärarförsörjning. Enligt Skolverkets kartläggning är viktiga framgångsfaktorer när det gäller lärarförsörjning att:

  • satsa på arbetsmiljön för att attrahera och behålla lärare
  • avlasta lärare så att de kan fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen
  • genomföra särskilda lokala lönesatsningar, lön under utbildning till anställda lärare och möjlighet att kombinera utbildning och arbete
  • rekrytera lärarstudenter redan under utbildningen genom att erbjuda förmånliga ekonomiska villkor och ha en väl fungerande introduktion
  • ge stöd till rektorer i arbetet med lärarförsörjning
  • huvudmännen har funktioner på central nivå som håller ihop och driver arbetet systematiskt och långsiktigt

Skolverkets rapport Lärarförsörjning 2018 Länk till annan webbplats.

SCBs rapport Lärare utanför yrket Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 juli 2023