Satsa på en bra arbetsmiljö för lärare och förskollärare

Det råder stor brist på behöriga lärare och förskollärare och bristen beräknas bli långvarig. Att satsa på arbetsmiljön är en viktig åtgärd i arbetet med att säkra lärarförsörjningen.

Hållbart arbetsliv för lärare och förskollärare

Lärare och förskollärare ska kunna trivas med sitt arbete och orka stanna länge i yrket. Därför är det viktigt att ta hänsyn till människors olika förutsättningar och behov under olika faser i livet. Arbetsmiljön kan påverkas av många olika saker som till exempel förändringar i personal, arbetsuppgifter och ekonomi. Huvudmän och rektorer behöver därför arbeta kontinuerligt, långsiktigt och systematiskt med att förbättra arbetsmiljön.

Arbeta med arbetsmiljön, på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Förbättra arbetsmiljön i skolanlänk till annan webbplats

Systematiskt kvalitetsarbetelänk till annan webbplats

Ge goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Lärare och förskollärare behöver goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. De behöver bland annat rimliga uppdrag och ett gott chefsstöd. Det är särskilt viktigt för lärare och förskollärare som är nya i yrket. En introduktionsperiod ger en bra start för nyanställda och kan bidra till att de blir säkrare i sin roll och stannar längre i yrket.

Introduktionsperiod för lärare och förskollärarelänk till annan webbplats

Introduktionsperiod för obehöriga lärare och förskollärarelänk till annan webbplats

Många lärare upplever att de har en hög arbetsbelastning och behöver få avlastning för att kunna fokusera mer på undervisningen. Vi erbjuder stöd till huvudmän och rektorer i arbetet med att inventera och analysera lärares avlastningsbehov.

Stöd för att avlasta lärarelänk till annan webbplats

Bra arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning viktigt för återvändare

Många lärare och förskollärare som har lämnat yrket skulle, enligt en undersökning som SCB gjorde 2017, kunna tänka sig att återvända om:

  • arbetsbelastningen var rimligare i förhållande till arbetstid
  • de fick större möjlighet att styra över sin arbetssituation
  • de fick högre lön.

Under 2018 intervjuade Skolverket 21 utbildningschefer eller motsvarande om hur de arbetar med lärarförsörjning. Enligt Skolverkets kartläggning är viktiga framgångsfaktorer när det gäller lärarförsörjning att:

  • satsa på arbetsmiljön för att attrahera och behålla lärare
  • avlasta lärare så att de kan fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen
  • genomföra särskilda lokala lönesatsningar, lön under utbildning till anställda lärare och möjlighet att kombinera utbildning och arbete
  • rekrytera lärarstudenter redan under utbildningen genom att erbjuda förmånliga ekonomiska villkor och ha en väl fungerande introduktion
  • ge stöd till rektorer i arbetet med lärarförsörjning
  • huvudmännen har funktioner på central nivå som håller ihop och driver arbetet systematiskt och långsiktigt

Skolverkets rapport Lärarförsörjning 2018länk till annan webbplats

SCBs rapport Lärare utanför yrketlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 02 december 2020