Sök statsbidrag för att stärka läraryrket

Här har vi samlat några av de statsbidrag som huvudmän och rektorer kan söka för att stärka läraryrket.

Undervisning och likvärdighet

Lärarassistenter 2024

Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan så att lärare får avlastning och kan fokusera mer på undervisning.

Statsbidrag för lärarassistenter 2024

Stärkt kunskapsutveckling 2024

Statsbidraget kan användas på olika sätt beroende på lokala förutsättningar och behov. Insatserna ska ta sikte på långsiktigt utvecklingsarbete för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen.

Statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling 2024

Karriär- och lönesatsningar

Statsbidrag för karriärtjänster 2023/24

Statsbidraget ska gå till löner för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer.

Statsbidrag för karriärtjänster 2023/24

Statsbidrag för lärarlönelyftet 2023/24

Bidragen ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och förskollärare.

Statsbidrag för lärarlönelyftet 2023/24

Behörighet och kompetens

Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare 2023

Det här statsbidraget riktar sig till lärare och förskollärare med syfte att dessa ska få möjlighet att fortbilda sig för att få utökad behörighet, viss examen eller ny kunskap.

Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare 2023

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2023

Statsbidraget ska göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda sig för att ta speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2023

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2023

Statsbidraget ska ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2023

Arbetsmiljö

Statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2023/24

Statsbidraget ska gå till vissa skolhuvudmän för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar.

Statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2023/24

Senast uppdaterad 20 februari 2024

Innehåll på denna sida