Sök statsbidrag för att stärka läraryrket

Här har vi samlat några av de statsbidrag som huvudmän och rektorer kan söka för att stärka läraryrket.

Undervisning och likvärdighet

Lärarassistenter 2020

Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan så att lärare får avlastning och kan fokusera mer på undervisning.

Statsbidrag för lärarassistenter 2020

Likvärdig skola 2020

Statsbidraget kan användas på olika sätt beroende på lokala förutsättningar och behov. Insatserna ska ta sikte på långsiktigt utvecklingsarbete för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen.

Statsbidrag för likvärdig skola 2020

Karriär- och lönesatsningar

Statsbidrag för karriärtjänster 2020/21

Statsbidraget ska gå till löner för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer.

Statsbidrag för karriärtjänster 2020/21

Statsbidrag för lärarlönelyftet 2019/20 och 2020/21

Bidragen ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och förskollärare.

Statsbidrag för lärarlönelyftet 2019/20

Statsbidrag för lärarlönelyftet 2020/21

Behörighet och kompetens

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2020

Statsbidraget ska göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda sig för att ta speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2020

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2020

Statsbidraget ska ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2020

Statsbidrag för Lärarlyftet ht 2020

Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet.

Statsbidrag för lärarlyftet ht 2020

Senast uppdaterad 08 oktober 2020