Sök statsbidrag för att stärka läraryrket

Här har vi samlat några av de statsbidrag som huvudmän och rektorer kan söka för att stärka läraryrket.

Undervisning och likvärdighet

Lärarassistenter 2022

Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan så att lärare får avlastning och kan fokusera mer på undervisning.

Statsbidrag för lärarassistenter 2022

Likvärdig skola 2022

Statsbidraget kan användas på olika sätt beroende på lokala förutsättningar och behov. Insatserna ska ta sikte på långsiktigt utvecklingsarbete för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen.

Statsbidrag för likvärdig skola 2022

Karriär- och lönesatsningar

Statsbidrag för karriärtjänster 2021/21

Statsbidraget ska gå till löner för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer.

Statsbidrag för karriärtjänster 2021/22

Statsbidrag för lärarlönelyftet 2021/22

Bidragen ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och förskollärare.

Statsbidrag för lärarlönelyftet 2021/22

Behörighet och kompetens

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2022

Statsbidraget ska göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda sig för att ta speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2022

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2022

Statsbidraget ska ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2022

Statsbidrag för Lärarlyftet 2022

Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet.

Statsbidrag för lärarlyftet 2022

Senast uppdaterad 18 januari 2022