Sök statsbidrag för att stärka läraryrket

Här har vi samlat några av de statsbidrag som huvudmän och rektorer kan söka för att stärka läraryrket.

Undervisning och likvärdighet

Lärarassistenter 2023

Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan så att lärare får avlastning och kan fokusera mer på undervisning.

Statsbidrag för lärarassistenter 2023

Likvärdig skola 2023

Statsbidraget kan användas på olika sätt beroende på lokala förutsättningar och behov. Insatserna ska ta sikte på långsiktigt utvecklingsarbete för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen.

Statsbidrag för likvärdig skola 2023

Karriär- och lönesatsningar

Statsbidrag för karriärtjänster 2022/23

Statsbidraget ska gå till löner för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer.

Statsbidrag för karriärtjänster 2022/23

Statsbidrag för lärarlönelyftet 2022/23

Bidragen ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och förskollärare.

Statsbidrag för lärarlönelyftet 2022/23

Behörighet och kompetens

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2023

Statsbidraget ska göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda sig för att ta speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2023

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2023

Statsbidraget ska ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2023

Statsbidrag för Lärarlyftet 2023

Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet.

Statsbidrag för lärarlyftet 2023

Arbetsmiljö

Statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2022/23

Statsbidraget ska gå till vissa skolhuvudmän för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar.

Statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2022/23

Senast uppdaterad 21 december 2022