Återvändande lärare och förskollärare – webbaserad utbildning

Har du återvänt till lärar- eller förskolläraryrket? Det har hänt en del i skolan och förskolan sedan du arbetade sist. För dig som återvänder har vi därför tagit fram en utbildning som fokuserar på en del av de förändringar som har skett.

 • För återvändande lärare och förskollärare

 • På Utbildningsplattformen

Illustration, tre personer sitter vid ett bord och samtalar med en person som står bredvid bordet.
Call to action

Skapa konto och logga in

För att ta del av utbildningen skapar du först ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets Utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av utbildningen innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen. Vi arbetar för en ökad funktionalitet i mobiltelefoner, men har valt att i första hand prioritera större skärmar.

Information

Syfte och fokus i utbildningen

Utbildningen är webbaserad och består av två spår. Ett för dig som är lärare och ett för dig som är förskollärare.

Syftet med utbildningen är att du ska få möjlighet att uppdatera dig inom de områden som utbildningen omfattar.

Utbildningen fokuserar främst på förändringar som har skett i skola och förskola de senaste åren och vad dessa förändringar innebär för dig som lärare och förskollärare.

I utbildningen får du ta del av texter, filmer och fördjupningsmaterial.

För återvändande lärare och förskollärare

Utbildningen riktar sig till dig som är återvändande lärare eller förskollärare och har legitimation eller en behörighetsgivande examen.

Ta del av utbildningen i din egen takt

Du väljer själv vilka kurser i utbildningen du vill delta i och i vilken ordning du vill genomföra dem. Efter varje kurs du har gått igenom kan du skriva ut ett kursintyg.

Kursinnehåll för lärare

Utbildningen i lärarspåret består av sju olika kurser:

 • Skolans uppdrag
 • Bedömning och betyg
 • Att arbeta hälsofrämjande
 • Den flerspråkiga lärmiljön
 • Digitalisering
 • Skola och arbetsliv
 • Systematiskt kvalitetsarbete

Kursinnehåll för förskollärare

Utbildningen i förskollärarspåret består av fem olika kurser:

 • Förskolans uppdrag
 • Normer och värden
 • Undervisning
 • Språk och kommunikation
 • Systematiskt kvalitetsarbete
Belöning

Därför ska du delta

 • Utbildningen är särskilt framtagen för dig som återvänder till skolan eller förskolan.
 • Ta del av utbildningen för att snabbt få grepp om viktiga förändringar som har skett de senaste åren i skolans och förskolans styrdokument.
 • Kom in i jobbet snabbare genom att ta del av utbildningen.
Ansvar

Stöd lärare och förskollärare som går utbildningen

Vi vet att en god introduktion är avgörande för att lärare och förskollärare ska stanna i yrket.

Underlätta för lärare och förskollärare som deltar i utbildningen genom att:

 • Erbjuda möjlighet att delta på arbetstid.
 • Organisera så att återvändande lärare eller förskollärare får möjlighet att delta i utbildningen tillsammans.

Eftersom nyanställda lärare och förskollärare har rätt till en introduktionsperiod, kan utbildningen även genomföras med stöd av utsedd mentor.

Mer om introduktionsperioden

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 26 juni 2023