Nationell kompetensförsörjning

Skola och utbildning ska främja ett livslångt lärande som förser arbetsmarknad och samhälle med rätt kompetens för ett hållbart arbetsliv, med eleven i centrum.

 • Gymnasial utbildning

  Regionala planeringsunderlag

  Stöd i arbetet att planera och dimensionera utbildning. Vi tar fram planeringsunderlag till arbetet med att erbjuda ett ändamålsenligt utbud som tar hänsyn till efterfrågan och behov.

 • Vår organisation

  Nationella programråd för yrkesutbildning

  För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns det ett nationellt programråd. Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet.

 • Leda och organisera

  Kombinationsutbildningar inom komvux

  Stöd för planering, genomförande och utveckling i arbetet med kombinationsutbildningar.

 • Stöd i arbetet

  Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

  Modulen presenterar hur lärare kan vidga elevernas perspektiv på sig själva och omvärlden och hur man kan integrera och utveckla studie- och yrkesvägledningen i undervisningen.

 • Studie- och yrkesvägledning

  Stöd och verktyg inom validering

  Den som överväger att börja studera inom komvux har rätt till en inledande kartläggning av sitt kunnande. Den som är elev inom komvux kan få sitt kunnande erkänt genom validering.

 • Stöd i arbetet

  Elevens tid på apl

  Apl är en del av yrkesutbildningen. Den är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen.