Nationell kompetensförsörjning

Skola och utbildning ska främja ett livslångt lärande som förser arbetsmarknad och samhälle med rätt kompetens för ett hållbart arbetsliv, med eleven i centrum.

 • Vår organisation

  Nationella programråd för yrkesutbildning

  För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns det ett nationellt programråd. Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet.

 • Leda och organisera

  Kombinationsutbildningar inom komvux

  Stöd för planering, genomförande och utveckling i arbetet med kombinationsutbildningar.

 • Stöd i arbetet

  Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

  Modulen presenterar hur lärare kan vidga elevernas perspektiv på sig själva och omvärlden och hur man kan integrera och utveckla studie- och yrkesvägledningen i undervisningen.

 • Studie- och yrkesvägledning

  Stöd och verktyg inom validering

 • Hitta och jämför skolor

  Utbildningsguiden