Styrning och ledarskap

Fokus: Kompetensutveckling

Utveckla undervisningen genom kollegialt lärande. Planera nästa läsårs kompetensutveckling för lärare och fritidshemspersonal. Här hittar du vårt utbud av kurser och utbildningar med kollegialt lärande i fokus.

Vi erbjuder olika former av utbildningar, dels webbkurser och moduler, dels kommunförlagda högskolekurser.

Webbkurserna och modulerna är fritt tillgängliga och ni kan starta arbetet när ni vill. Utbildningen genomförs i skolan eller på fritidshemmet, och den är tätt knuten till ordinarie undervisning och verksamhet. Arbetet med en modul tar cirka 30 timmar och webbkurserna från 10 till 36 timmar.

De kommunförlagda högskolekurserna ger er möjlighet att anordna kurser för många lärare i era egna lokaler. På det sättet kan ni koppla studierna direkt till era behov.