Introduktion till styrning av skolan

Utveckla er kompetens och förståelse för det svenska skolsystemet och skapa en grund för bra samarbete mellan olika verksamheter eller organisationer. Introduktionen omfattar förskola, skola och vuxenutbildning.

 • För introduktion nya nämndledamöter eller styrelsemedlemmar

 • Tidsåtgång efter lokala behov

 • Lokalt hos er

Fyra personer i sammanträde
Call to action

Använd vårt kostnadsfria material

Använd vårt kostnadsfria material för att introducera nya nämndledamöter eller styrelsemedlemmar och öka kunskapen om det svenska skolsystemet.

Information
Belöning
Ansvar

Hitta stöd för lokalt kvalitetsarbete

Kvalitetsverkstad – processtöd på huvudmannanivå

Kvalitetsverkstaden är ett processtöd som är utformat för att användas gemensamt i huvudmannaorganisationen. Deltar gör rektorer samt nyckelpersoner för det systematiska kvalitetsarbetet hos huvudmannen som skolchef eller kvalitetschef. I den lilla organisationen kan rektor samla en arbetsgrupp. Det kan vara en ledningsgrupp, förstelärare eller arbetslagsledare. Tillsammans arbetar man i processtödet. En annan möjlighet kan vara att samverka med en annan förskola eller skola.

Kvalitetsverkstaden - processtöd för kvalitetsarbete på huvudmannanivå

Kvalitetsarbete inom olika områden

Här finns vårt samlade stöd för kvalitetsarbete som riktar sig till huvudmän och skolledare. Det handlar om områden som

 • arbetsmiljö
 • säkerhet och krisberedskap
 • elevhälsan i skolan
 • värdegrundsfrågor

Systematiskt kvalitetsarbete – så fungerar det

Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor om introduktionsmaterialet kontakta Maria Elmér, undervisningsråd:

E-post till maria.elmer@skolverket.se

Senast uppdaterad 21 mars 2024
 • Illustration som visar att innehållet länkar till information om lagar och regler.

  Regler och ansvar

  Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor.

 • Forskning och utvärderingar

  Här finns våra egna utvärderingar, analyser och studier samt forskning som vi sammanställer.

 • Illustration som visar att innehållet länkar till statistik.

  Statistik om skolan

  Här finns statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell, läns-, kommun- och skolenhetsnivå.