Introduktion till styrning av skolan

Utveckla er kompetens och förståelse för det svenska skolsystemet och skapa en grund för bra samarbete mellan förvaltning och nämnd. Introduktionen omfattar förskola, skola och vuxenutbildning.

Fyra personer i sammanträde

Därför ska ni använda materialet

 • Ni utvecklar kompetens och förståelse för det svenska skolsystemet.
 • Ni skapar en bra grund för gott samarbete mellan förvaltning och nämnd.
 • Ni kan använda materialet återkommande under mandatperioden.

Till dig som introducerar nya nämndledamöter

Materialet är till för dig som ska introducera ledamöter i nya nämnder.

I materialet ingår presentationer om skolans styrning, ansvar och mandat, systematiskt kvalitetetsarbete och skolmyndigheternas uppdrag. Det finns stöd för manus, diskussionsfrågor och underlag för deltagarna.

Förutsättningar och behov ser olika ut i olika kommuner. Du kan välja att använda hela eller delar av materialet inom exempelvis en introduktionsutbildning. Det tar ungefär en halv dag att arbeta med hela materialet.

Introduktion till skolans styrning, ansvar och mandat

Denna del visar hur förskolan och skolan styrs och belyser huvudmannens ansvar och mandat enligt skollagen och andra styrdokument.

Undvik att använda webbläsaren Internet Explorer när du laddar ned filerna, då det inte alltid fungerar.

Presentation: Introduktion till skolans styrning, ansvar och mandatPowerpoint (powerpoint, 2 MB)
Deltagarmaterial: Introduktion till skolans styrning, ansvar och mandatWord (word, 50 kB)

Presentation: Fördjupning till skolans styrning, ansvar och mandatPowerpoint (powerpoint, 1 MB)

Introduktion till systematiskt kvalitetsarbete

Denna del handlar om huvudmannens ansvar att planera, följa upp och utvärdera utbildningen på huvudmanna-, förskole-, skol- och klassrumsnivå.

Undvik att använda webbläsaren Internet Explorer när du laddar ned filerna, då det inte alltid fungerar.

Presentation: Introduktion till systematiskt kvalitetsarbetePowerpoint (powerpoint, 1 MB)
Deltagarmaterial: Introduktion till systematiskt kvalitetsarbeteWord (word, 41 kB)

Presentation: Fördjupning till systematiskt kvalitetsarbetePowerpoint (powerpoint, 1 MB)
Deltagarmaterial: Fördjupning till systematiskt kvalitetsarbeteWord (word, 39 kB)

De fem skolmyndigheterna

Denna del presenterar de fem olika skolmyndigheterna och deras uppdrag.

Undvik att använda webbläsaren Internet Explorer när du laddar ned filerna, då det inte alltid fungerar.

Presentation: De fem skolmyndigheternaPowerpoint (powerpoint, 3 MB)
Deltagarmaterial: De fem skolmyndigheternaWord (word, 71 kB)

Hitta stöd för lokalt kvalitetsarbete

Kvalitetsverkstad – processtöd på huvudmannanivå

Kvalitetsverkstaden är ett processtöd som är utformat för att användas gemensamt i huvudmannaorganisationen. Deltar gör rektorer samt nyckelpersoner för det systematiska kvalitetsarbetet hos huvudmannen som skolchef eller kvalitetschef. I den lilla organisationen kan rektor samla en arbetsgrupp. Det kan vara en ledningsgrupp, förstelärare eller arbetslagsledare. Tillsammans arbetar man i processtödet. En annan möjlighet kan vara att samverka med en annan förskola eller skola.

Kvalitetsverkstaden - processtöd för kvalitetsarbete på huvudmannanivå

Kvalitetsarbete inom olika områden

Här finns vårt samlade stöd för kvalitetsarbete som riktar sig till huvudmän och skolledare. Det handlar om områden som

 • arbetsmiljö
 • säkerhet och krisberedskap
 • elevhälsan i skolan
 • värdegrundsfrågor

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola

Kontakt

Introduktionsmaterialet

Maria Elmér, undervisningsråd
maria.elmer@skolverket.se

Senast uppdaterad 17 januari 2020
 • Illustration som visar att innehållet länkar till information om lagar och regler.

  Regler och ansvar

  Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor.

 • Forskning och utvärderingar

  Här finns våra egna utvärderingar, analyser och studier samt forskning som vi sammanställer.

 • Illustration som visar att innehållet länkar till statistik.

  Statistik om skolan

  Här finns statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell, läns-, kommun- och skolenhetsnivå.