Introduktion till styrning av skolan

Utveckla er kompetens och förståelse för det svenska skolsystemet och skapa en grund för bra samarbete mellan olika verksamheter eller organisationer. Introduktionen omfattar förskola, skola och vuxenutbildning.

 • För introduktion nya nämndledamöter eller styrelsemedlemmar

 • Tidsåtgång efter lokala behov

 • Lokalt hos er

Fyra personer i sammanträde
Call to action

Använd vårt kostnadsfria material

Använd vårt kostnadsfria material för att introducera nya nämndledamöter eller styrelsemedlemmar och öka kunskapen om det svenska skolsystemet.

Information

Till dig som introducerar nya nämndledamöter eller styrelsemedlemmar

Materialet är till för dig som ska introducera ledamöter eller styrelsemedlemmar i nya nämnder eller andra organisationer.

I materialet ingår presentationer om skolans styrning, ansvar och mandat, systematiskt kvalitetetsarbete och skolmyndigheternas uppdrag. Det finns stöd för manus, diskussionsfrågor och underlag för deltagarna.

Förutsättningar och behov ser olika ut i olika kommuner. Du kan välja att använda hela eller delar av materialet inom exempelvis en introduktionsutbildning. Det tar ungefär en halv dag att arbeta med hela materialet.

Utveckla kompetensen och förståelsen för det svenska skolsystemet

Genom att introducera nya nämndledamöter eller styrelsemedlemmar skapar ni en grund för bra samarbete mellan olika verksamheter eller organisationer.

Introduktion till skolans styrning, ansvar och mandat

Denna del handlar om huvudmannens ansvar att planera, följa upp och utvärdera utbildningen på huvudmanna-, förskole-, skol- och klassrumsnivå. En av presentationerna har fokus på styrning, ansvar och mandat för nyanlända elever.

Undvik att använda webbläsaren Internet Explorer när du laddar ned filerna, då det inte alltid fungerar.

Introduktion till systematiskt kvalitetsarbete

Denna del handlar om huvudmannens ansvar att planera, följa upp och utvärdera utbildningen på huvudmanna-, förskole-, skol- och klassrumsnivå.

Undvik att använda webbläsaren Internet Explorer när du laddar ned filerna, då det inte alltid fungerar.

De fem skolmyndigheterna

Denna del presenterar de fem olika skolmyndigheterna och deras uppdrag.

Undvik att använda webbläsaren Internet Explorer när du laddar ned filerna, då det inte alltid fungerar.

Belöning

Därför ska ni använda materialet

 • Ni utvecklar kompetens och förståelse för det svenska skolsystemet.
 • Ni skapar en bra grund för gott samarbete mellan olika verksamheter eller organisationer.
 • Ni kan använda materialet återkommande under mandatperioden.
Ansvar

Hitta stöd för lokalt kvalitetsarbete

Kvalitetsverkstad – processtöd på huvudmannanivå

Kvalitetsverkstaden är ett processtöd som är utformat för att användas gemensamt i huvudmannaorganisationen. Deltar gör rektorer samt nyckelpersoner för det systematiska kvalitetsarbetet hos huvudmannen som skolchef eller kvalitetschef. I den lilla organisationen kan rektor samla en arbetsgrupp. Det kan vara en ledningsgrupp, förstelärare eller arbetslagsledare. Tillsammans arbetar man i processtödet. En annan möjlighet kan vara att samverka med en annan förskola eller skola.

Kvalitetsverkstaden - processtöd för kvalitetsarbete på huvudmannanivå

Kvalitetsarbete inom olika områden

Här finns vårt samlade stöd för kvalitetsarbete som riktar sig till huvudmän och skolledare. Det handlar om områden som

 • arbetsmiljö
 • säkerhet och krisberedskap
 • elevhälsan i skolan
 • värdegrundsfrågor

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola

Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor om introduktionsmaterialet kontakta Maria Elmér, undervisningsråd:

E-post till maria.elmer@skolverket.se

Senast uppdaterad 17 oktober 2023
 • Illustration som visar att innehållet länkar till information om lagar och regler.

  Regler och ansvar

  Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor.

 • Forskning och utvärderingar

  Här finns våra egna utvärderingar, analyser och studier samt forskning som vi sammanställer.

 • Illustration som visar att innehållet länkar till statistik.

  Statistik om skolan

  Här finns statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell, läns-, kommun- och skolenhetsnivå.