Stöd i arbetet

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter - även ämnesövergripande.

Hitta stödmaterial

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med fokusområde Digitalisering

Laddar innehåll...
33 träffar
 • Att använda kameran i undervisningen

  Att använda foto och film är ett bra och relativt enkelt sätt att utveckla sin undervisning med hjälp av digitala verktyg. Det finns många olika undervisningssituationer där elevernas lärande kan förstärkas med hjälp av kameran.

 • Del 1. Introduktion till digitala verktyg och tillgängliga lärmiljöer i idrott och hälsa

  Här får du ta del av framgångsfaktorer för att använda digitala verktyg i undervisningen och hur du kan använda dem. Du får även reflektera utifrån de viktigaste iakttagelserna i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa årskurs i årskurs 7-9 och kommentarmaterialet i idrott och hälsa.

 • Del 2. Bild- och filmstöd

  I den här delen får du veta mer om hur bild- och filmstöd kan användas i undervisningen. Vi tar även upp de juridiska och pedagogiska aspekter som finns vid användandet av film i undervisningen.

 • Del 3. Friluftsliv och utevistelse

  Friluftsliv och utevistelse innehåller flera moment. I denna del fokuserar vi endast på orientering. Vi förtydligar två frågeställningar i det centrala innehållet och delar erfarenheter från lärare som använder digitala verktyg för att träna kartkunskap och förmågan att orientera sig.

 • Del 4. Rörelseaktiviteter och digitala verktyg

  Hur kan digitala verktyg användas inom området rörelseaktiviteter? I denna del möter du lärare som berättar om sina erfarenheter och läser studier som fokuserar på området. Du får även fundera över begreppet fysisk bildning och betydelsen av elevernas delaktighet.

 • Del 5. Planera och arbeta vidare

  Nu är det dags att skapa en utvecklingsplan!

 • Digital kompetens i musikämnet

  Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera musiklärare i grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens.

 • Digital kompetens i skolväsendet

  För att lyckas med ett skolutvecklingsarbete behöver många olika roller vara delaktiga. Man brukar prata om skolans styrkedja där olika beslutsnivåer länkas samman. Det är också viktigt att arbetet är förankrat och utgår från verksamhetens behov.

 • Digital kompetens och bild

  Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera bildlärare i grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens.

 • Digital kompetens och samhällskunskap

  Barn och elever behöver utveckla en förståelse för hur digitaliseringen påverkar både individen och samhället. Det kan ämnet samhällskunskap bidra till.

 • Digital kompetens och slöjd

  Att använda digitala verktyg och digital teknik i slöjdundervisningen ger nya möjligheter. Här ser du vilka förändringarna i kursplanen är, och hur du kan arbeta för att höja den digitala kompetensen hos eleverna i slöjden.

 • Digitala resurser i studiehandledning på modersmål

  Du som är studiehandledare har ett viktigt uppdrag i att stötta flerspråkiga elever på deras starkaste språk. Det är av avgörande betydelse för elevernas skolframgång när de kan använda sitt starkaste språk för att lära och visa sina kunskaper. I en allt mer digitaliserad skola kan webbresurser, digitala enheter, funktioner i mjukvaror och appar fungera som stöd för att stärka och utveckla elevernas språk och kunskaper.

 • Digitala verktyg i skriftspråksundervisning

  Digitala resurser – datorer, surfplattor, smartboards och smarta telefoner – är ett vardagligt inslag i den vuxnes liv. Därmed är digital kompetens en demokratisk rättighet för vuxna.

 • Digitala verktyg och lärande i fritidshemmet

  Här hittar du som arbetar i fritidshemmet stöd och inspiration för arbete med digitala verktyg i fritidshemmet undervisning. Materialet består av poddar, bildreportage och film med tillhörande diskussionsfrågor och ett case.

 • Digitala verktyg och viktiga iakttagelser i idrott och hälsa

  Det här material riktar sig till dig som är intresserad av hur du kan använda digitala verktyg i din undervisning. Innehållet utgår även från de viktigaste iakttagelserna i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9. Genom egna reflektioner utifrån praktiknära exempel och forskning kan du skapa en lokal utvecklingsplan.

Sida 1 av 3