Stöd i arbetet

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter – även ämnesövergripande.

Hitta stödmaterial

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med fokusområde Digitalisering

Laddar innehåll...
24 träffar
 • Att använda kameran i undervisningen

  Att använda foto och film är ett bra och relativt enkelt sätt att utveckla sin undervisning med hjälp av digitala verktyg. Det finns många olika undervisningssituationer där elevernas lärande kan förstärkas med hjälp av kameran.

 • Att följa elevens utveckling med digitala verktyg

  I det här materialet får du ta del av exempel på och reflektera över hur digitala verktyg kan användas för att utveckla din egen undervisning, för att utveckla elevernas lärande och för kamratbedömning.

 • Bild- och filmstöd i idrott och hälsa

  Här får du veta mer om hur bild- och filmstöd kan användas i ämnet idrott och hälsa. Vi tar även upp de juridiska och pedagogiska aspekter som finns vid användandet av film i undervisningen.

 • Digital kompetens i musikämnet

  Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera musiklärare i grundskolan, sameskolan, anpassade grundskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper i musik med digital kompetens.

 • Digital kompetens i skolväsendet

  För att lyckas med ett skolutvecklingsarbete behöver många olika roller vara delaktiga. Man brukar prata om skolans styrkedja där olika beslutsnivåer länkas samman. Det är också viktigt att arbetet är förankrat och utgår från verksamhetens behov.

 • Digital kompetens och bild

  Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera bildlärare i grundskolan, sameskolan, anpassade grundskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens.

 • Digitala prov- och bedömningstjänster i undervisningen

  Digitala prov- och bedömningstjänster används för att genomföra färdiga eller egenkonstruerade prov, diagnoser och tester. Den här texten vänder sig främst till dig som är lärare och idag inte använder en sådan tjänst. Du får ta del av vilka möjligheter en prov- och bedömningstjänst kan tillföra i undervisningen för elev, lärare och rektor. Du får även konkreta exempel på olika funktioner.

 • Digitala resurser i studiehandledning på modersmål

  Du som är studiehandledare har ett viktigt uppdrag i att stötta flerspråkiga elever på deras starkaste språk. Det är av avgörande betydelse för elevernas skolframgång när de kan använda sitt starkaste språk för att lära och visa sina kunskaper. I en allt mer digitaliserad skola kan webbresurser, digitala enheter, funktioner i mjukvaror och appar fungera som stöd för att stärka och utveckla elevernas språk och kunskaper.

 • Digitala verktyg i skriftspråksundervisning

  Digitala resurser – datorer, surfplattor, smartboards och smarta telefoner – är ett vardagligt inslag i den vuxnes liv. Därmed är digital kompetens en demokratisk rättighet för vuxna.

 • Digitala verktyg och lärande i fritidshemmet

  Här hittar du som arbetar i fritidshemmet stöd och inspiration för arbete med digitala verktyg i fritidshemmet undervisning. Materialet består av poddar, bildreportage och film med tillhörande diskussionsfrågor och ett case.

 • Digitala verktyg och vad de tillför i idrott och hälsa

  Materialet riktar sig till dig som är lärare i idrott och hälsa i grundskolan och likvärdiga skolformer. Genom egna reflektioner utifrån praktiknära exempel och forskning kan du skapa en lokal utvecklingsplan.

 • Digitalisering i förskolan - för dig som rektor

  I det här utbildningspaketet får du som rektor ett exempel på hur du kan organisera och anpassa implementeringsarbetet av den reviderade läroplanen för din verksamhet med hjälp av ett urval av vårt stöd. Det tar ca 75 minuter att genomföra uppgifterna.

 • Ett lärande kollegium

  Att byta erfarenheter och lära tillsammans i arbetslaget kan vara en grund för att utveckla och skapa en likvärdig utbildning för eleverna. Här får du träffa en rektor och några samtalsledare som berättar om sina erfarenheter och tankar kring ett lärande kollegium.

 • Friluftsliv och utevistelse i idrott och hälsa

  Friluftsliv och utevistelse innehåller flera moment. I den här delen fokuserar vi endast på orientering. Vi förtydligar två frågeställningar i det centrala innehållet och delar erfarenheter från lärare som använder digitala verktyg för att träna kartkunskap och förmågan att orientera sig.

 • Ledarskap för digitalisering

  Ett tydligt och strukturerat ledarskap är en framgångsfaktor när det handlar om skolans digitalisering liksom i andra utvecklingsprojekt. Digitalisering är mer än datorer och surfplattor, det handlar om att förändra arbetssätt. Här får du höra en skolchef, en rektor och en it-strateg dela med sig av sina erfarenheter av att leda och organisera för digitalisering.

Sida 1 av 2