Stöd i arbetet

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter - även ämnesövergripande.

Hitta stödmaterial

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med fokusområde Digitalisering

Laddar innehåll...
24 träffar
 • Digital kompetens i fritidshemmet

  Här hittar du som arbetar i fritidshemmet stöd och inspiration för arbete med digital kompetens. Materialet innehåller exempel från olika verksamheter och tillhörande diskussionsfrågor.

 • Digital kompetens i musikämnet

  Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera musiklärare i grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens.

 • Digital kompetens och bild

  Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera bildlärare i grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens.

 • Digital kompetens och samhällskunskap

  Barn och elever behöver utveckla en förståelse för hur digitaliseringen påverkar både individen och samhället. Det kan ämnet samhällskunskap bidra till.

 • Digital kompetens och slöjd

  Att använda digitala verktyg och digital teknik i slöjdundervisningen ger nya möjligheter. Här ser du vilka förändringarna i kursplanen är, och hur du kan arbeta för att höja den digitala kompetensen hos eleverna i slöjden.

 • Digitala resurser i studiehandledning på modersmål

  Du som är studiehandledare har ett viktigt uppdrag i att stötta flerspråkiga elever på deras starkaste språk. Det är av avgörande betydelse för elevernas skolframgång när de kan använda sitt starkaste språk för att lära och visa sina kunskaper. I en allt mer digitaliserad skola kan webbresurser, digitala enheter, funktioner i mjukvaror och appar fungera som stöd för att stärka och utveckla elevernas språk och kunskaper.

 • Digitala verktyg och viktiga iakttagelser i idrott och hälsa

  Det här material riktar sig till dig som är intresserad av hur du kan använda digitala verktyg i din undervisning. Innehållet utgår även från de viktigaste iakttagelserna i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9. Genom egna reflektioner utifrån praktiknära exempel och forskning kan du skapa en lokal utvecklingsplan.

 • Digitalisering i förskolan - för dig som rektor

  I det här utbildningspaketet får du som rektor ett exempel på hur du kan organisera och anpassa implementeringsarbetet av den reviderade läroplanen för din verksamhet med hjälp av ett urval av vårt stöd. Det tar ca 75 minuter att genomföra uppgifterna.

 • Ett lärande kollegium

  Att byta erfarenheter och lära tillsammans i arbetslaget kan vara en grund för att utveckla och skapa en likvärdig utbildning för eleverna. Här får du träffa en rektor och några samtalsledare som berättar om sina erfarenheter och tankar kring ett lärande kollegium.

 • Förebygga fusk och plagiering

  Plagiering och andra former av fusk upptäcks då och då ute på skolorna. Digitala verktyg kan underlätta kontrollen av inlämnade texter men ersätter inte lärarens granskning.

 • Geografiska fältstudier och GIS i undervisningen

  Fältstudier i geografiundervisningen ger eleverna möjlighet att undersöka sin omvärld med alla sina sinnen. Det är ett roligt och kreativt arbetssätt som stimulerar elevernas upptäckarglädje.

 • Guide för källkritik för lärare

  Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt.

 • Handleda elever i informationssökning

  Det är skillnad mellan att söka kortfattade fakta på fritiden och att söka information inför ett större skolarbete. Elever behöver få undervisning i informationssökning för att kunna söka på ett mer kvalificerat sätt.

 • Kom igång med programmering

  Det här är ett upplägg med övningar för att komma igång och arbeta med programmering i skolan. Innehållet kommer från en workshop som Skolverket och Kodcentrum genomförde under SETT-mässorna i april och oktober 2018.

 • Källkritik för elever i årskurs 7–9

  När digitala medier blir allt vanligare både i undervisningen och under elevernas fritid är det viktigt att eleverna kan granska källor kritiskt. Materialet ger inspiration till lärare och skolbibliotekarier i arbetet med källkritik i årskurs 7–9.

 • Källkritik för yngre elever

  Det är viktigt att eleverna utvecklar sin källkritiska förmåga och att det sker redan under de tidiga skolåren. I det här materialet finns inspiration till arbetet med källkritik i årskurs F-6.

 • Källkritik i gymnasieskolan

  Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Här får du och dina kollegor material om källkritik och nyhetsvärdering i gymnasieskolan.

 • Leda och organisera digitalisering

  Ett tydligt och strukturerat ledarskap är en framgångsfaktor när det handlar om skolans digitalisering liksom i andra utvecklingsprojekt. Digitalisering är mer än datorer och plattor, det handlar om att förändra arbetssätt. Här får du höra en skolchef, en rektor och en it-strateg dela med sig av sina erfarenheter av att leda och organisera för digitalisering.

 • Programmering i teknikämnet

  I fem filmer får du som är tekniklärare i grundskolans årskurs 4-9 tips på uppgifter i programmering att använda i undervisningen. Uppgifterna kopplar ihop programmering med annat centralt innehåll i teknikämnet.

 • Resurser för undervisning i källkritik

  Här får du idéer och inspiration till skolans diskussioner om källkritik på nätet. Det finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna.

 • Simuleringar och virtuella laborationer för naturvetenskaplig undervisning på distans

  I en simulering kan man använda autentiska data och interagera vilket gör att man kan utforska hur system påverkas i olika situationer. Elever får då möjlighet att laborera virtuellt via datorn istället för i labbsalen på skolan.

 • Säkerhet på nätet

  Alla elever ska känna att de är trygga i skolan. Lärare och annan skolpersonal ska arbeta förebyggande för att eleverna ska få en god studiemiljö. I det arbetet bör frågor om nätet och sociala medier ingå, eftersom dessa är en stor del av elevernas skolvardag och fritid. På den här sidan ger vi några förslag på hur skolan kan stärka elevers säkerhet på nätet.

 • Så väljer och värderar du digitala lärresurser

  Utbudet av lärresurser har ökat i och med digitaliseringen. Det är i sak något positivt då det innebär ökade möjligheter till en varierad undervisning. Men ett större utbud kan även innebära att arbetet med att välja och värdera lärresurser blir mer komplext och tidskrävande. Att du som lärare reflekterar över valet av lärresurser både enskilt och kollegialt kan bidra positivt till utveckling av undervisningen och elevernas lärande.

 • Undervisning med digitala verktyg

  Att använda digitala verktyg för att öka elevernas lärande innebär att ha kompetens att välja verktyg utifrån vad som bäst gagnar elevernas lärande, analoga som digitala, vid varje enskilt lärtillfälle. Här får du se ett exempel på en undervisningssituation där analoga och digitala verktyg används parallellt.