Ledarskap för digitalisering

Ett tydligt och strukturerat ledarskap är en framgångsfaktor när det handlar om skolans digitalisering liksom i andra utvecklingsprojekt. Digitalisering är mer än datorer och surfplattor, det handlar om att förändra arbetssätt. Här får du höra en skolchef, en rektor och en it-strateg dela med sig av sina erfarenheter av att leda och organisera för digitalisering.

Dekorationsbild

Materialet består av en film, diskussionsfrågor och en aktivitet. Målgrupp är rektorer och huvudmän som har utvecklingsbehov gällande digitalisering. Arbetet med materialet tar ungefär 2–3 timmar uppdelat på två skilda tillfällen. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att arbeta med materialet.

Materialet är framtaget för deltagare inom Skolverkets riktade insats för skolans digitalisering.

Konkreta tips

Gör så här

Detta material består av en film, reflektionsfrågor och en aktivitet som sedan följs upp med ytterligare reflektionsfrågor. Ni behöver planera in två tillfällen för kollegialt lärande. Vid det första beräknas tidsåtgången till cirka 60–90 minuter. Vid tillfälle två, som bör ske efter ungefär två till tre veckor, beräknas tidsåtgången till cirka 60 minuter. Använd förslagsvis materialet under en rektorskonferens eller annat tillfälle när huvudman och rektorer träffas. Utse någon som leder samtalet och någon som dokumenterar.

Se filmen

Ni kan antingen titta på filmen i förväg inför mötet eller så startar ni med att titta på filmen tillsammans.

Film: Leda och organisera för digitalisering (tid: 06:52 min.)

Diskutera

Arbeta därefter med diskussionsfrågorna enligt modell EPA (enskilt, par, alla) enligt nedan.

  1. Fundera enskilt kring diskussionsfrågorna, dokumentera gärna dina tankar till exempel på notisblock.
  2. Samtala om diskussionsfrågorna parvis.
  3. Dela med er av era tankar för hela gruppen. Ha en sammanfattande gruppdiskussion där ni antecknar vad ni behöver ta med er och arbeta vidare med samt vad ni behöver föra vidare till andra i er verksamhet.
  • I filmen pratar de om vikten av att ha en gemensam målbild för verksamheten. Var befinner ni er i den processen?
  • Vad tänker ni kring den balansgång Viveca tar upp i filmen mellan att ge lärarna sin pedagogiska frihet och att ge tydliga ramar?
  • Vilka personer eller funktioner behöver ni som förvaltning samarbeta med för att skapa förutsättningar för skolans digitaliseringsutveckling? Finns dessa samarbeten eller behöver de utvecklas?

Presentera aktiviteten

Berätta när uppgiften ska vara utförd och hur den kommer att följas upp. Låt deltagarna diskutera gruppvis.

Aktivitet

Intervjua en eller flera lärare om hur de upplever sin digitala arbetsmiljö. Vet de var de kan hitta den information de behöver? Hur många olika verktyg använder läraren för digital kommunikation? Hur upplevs tillgången till digitala läromedel och lärresurser? Hur fungerar pedagogiskt och tekniskt stöd? Dokumentera svaren.

Följ upp aktiviteten

Ha en uppföljningsdiskussion efter cirka 2–3 veckor.

  • Hur upplevde lärarna sin digitala arbetsmiljö? Dela med er av erfarenheterna och det ni uppmärksammade.
  • Hur kan ni använda dessa erfarenheter för att utveckla lärarnas digitala arbetsmiljö?
Senast uppdaterad 23 januari 2024