Digital kompetens i bildämnet

Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera bildlärare i grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens.

Två elever med penslar

Materialet kan användas kollegialt eller för självständiga reflektioner och tar cirka tre timmar. I materialet finns frågor att diskutera. Om du inte har någon ämneskollega på din arbetsplats använd gärna ett digitalt bildlärarforum för diskussion.

Har du synpunkter och förslag på innehåll? Hör gärna av dig till Skolverkets upplysningstjänst.

Digital kompetens i skolan

Att ha digital kompetens i skolan innebär att:

 • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
 • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
 • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
 • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

Skolan ska också öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar.

Begrepp

I det här materialet används begreppen digital teknik, digitala verktyg och digitala medier.

Nedan ges exempel på vad det kan vara:

Digital teknik är ett övergripande begrepp, en förutsättning för digitala verktyg och medier. Det är till exempel olika sorters verktyg, redskap, utrustning eller system, men kan också omfatta programvara.

Digitala verktyg är till exempel en kamera, dator, projektor, 3D-skrivare eller en lärplatta. Det kan också vara ett program i en dator eller en internetbaserad tjänst som används för att redigera bild och film.

Digitala medier är till exempel webbtjänster eller sociala medier.

Vad säger läroplanen?

Det har inte skett några förändringar i syfte, centralt innehåll eller kursplan för bildämnet. Däremot har det skett förändringar i läroplanens del 1 och 2 och i kommentarmaterialet. I podden diskuterar undervisningsråd på Skolverket hur digital kompetens och användandet av digitala verktyg och medier kan gestaltas i bildämnet.

Lyssna på podden "Digital kompetens i ämnet bild"

 

Frågor att fundera kring och diskutera

I podden nämns att bildämnet har förändrats, från ett teckningsämne till ett kommunikativt ämne.

 • Hur kan du använda digitala verktyg och medier för att dokumentera kreativa processer och bildskapande? Hur kan eleverna använda digitala verktyg och medier för att dokumentera kreativa processer och bildskapande? Vilka möjligheter och utmaningar ser du med ett sådant arbetssätt?
 • Använder du och dina elever digitala verktyg och medier för att kommunicera, diskutera eller ge respons? Vilka möjligheter och utmaningar ser du med ett sådant arbetssätt?

Titta på filmen "Digital kompetens i ämnet bild" (2 min)

Frågor att fundera kring och diskutera

Användandet av digitala verktyg och medier ska vara en naturlig del av bildämnet. Precis som i all undervisning behöver användningsområdet och syftet vara tydligt. Digitala verktyg och medier kan användas för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.

 • Vilka digitala verktyg och medier använder du idag? Skapa en lista som visar användningsområde och syfte.
 • Finns alla användningsområden (kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande) med på listan? Finns det något arbetsområde du vill arbeta mer med? Hur kan du ta hjälp av eleverna för att lära dig mer om digitala verktyg och medier som kan användas i bildundervisningen?
 • Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg som främjar kunskapsutveckling. På vilka sätt främjar de digitala verktyg och medier du skrev på listan elevernas kunskapsutveckling?

Didaktiskt perspektiv

Titta på filmen "Elever skapar för webben"

I den här filmen arbetar läraren Elisabet Jagell med återberättande av text med hjälp av bild och använder ett digitalt verktyg som en del i arbetet. Arbetssättet och frågorna fungerar oavsett vilken ålder du arbetar i.

Frågor att fundera kring och diskutera

I filmen visas hur läraren organiserar arbetet för att eleverna ska kunna komma igång och använda det digitala verktyget på ett bra sätt.

 • Välj ett digitalt verktyg som du inte använder, men har möjlighet att använda. Hur kan verktyget användas i er undervisning? Tänk på vilket syfte det digitala verktyget har.
 • Hur kan ni i kollegiet hjälpa varandra för att få grundläggande kunskaper?
 • Hur introduceras det digitala verktyget för eleverna?
 • Hur planeras arbetet så att eleverna får grundläggande kunskaper för att kunna arbeta vidare på egen hand?

Fler tips på material

Från Skolverket

Kursplanen för bildlänk till annan webbplats

Kommentarmaterial bildlänk till annan webbplats

Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen på grundskolenivålänk till annan webbplats

Ämnesrapporten för bildlänk till annan webbplats

Material med film och diskussionsfrågorlänk till annan webbplats för att synliggöra normer bland annat i reklam och på sociala medier?

Artikel om hur bildläraren Maria Franzén utgår från att alla lärare och ämnen måste bidra för att läroplanens skrivningar om skolans digitalisering ska nås. Läs om hennes ämnesövergripande arbete i årskurs 3-6 som innefattar bild, datalogiskt tänkande och programmering.

Artikel om hur läraren Annika Sjödal arbetar med att få elever i 7-9 att tänka till innan de delar eller gillar i sociala medier. Innehåller även diskussionsfrågor till klassrummet.

Artikel om upphovsrätt för bilder i skolan

Övrigt material

Material från Patent- och registreringsverket om upphovsrättlänk till annan webbplats

Digitala lektioner från Internetstiftelsen. länk till annan webbplatsInnehåller bland annat upphovsrätt och källkritik med utgångspunkt i bilder. Materialet kan användas lärare och elever i 1-3, 4-6 och 7-9.

Material från Statens medieråd. länk till annan webbplatsFör lärare och elever om propaganda och bilders makt. Där finns även material för dig som vill arbeta med könsnormer i bildspråket. Materialet kan användas lärare och elever i 7-9 och gymnasiet.

Statens medieråd har även ett material om könsnormer i bildspråket.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 augusti 2019
 • Inspiration

  Eleverna programmerar på bildlektionen

  Bildläraren Maria Franzén undervisar elever i årskurs 3-6 i datalogiskt tänkande och programmering på Högåsskolan i Knivsta.

 • läraren använder ett digitalt verktyg i undervisningen Kompetensutveckling

  Digital kompetens i undervisning

  Kom igång med digital kompetens! Du får pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med dina kollegor på skolan.

 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för bilder i skolan

  När du och dina elever fotograferar eller skapar egna bilder bestämmer ni själva hur ni vill använda bilderna. För att kopiera och dela andra personers bilder i undervisning behövs tillstånd.