Digital kompetens i musikämnet

Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera musiklärare i grundskolan, sameskolan, anpassade grundskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper i musik med digital kompetens.

Elever som spelar musik och sjunger.

Materialet kan användas kollegialt eller för självständiga reflektioner och tar cirka en timme att gå igenom. I materialet finns frågor. Om du inte har någon ämneskollega på din arbetsplats, använd gärna ett digitalt musiklärarforum.

Har du synpunkter och förslag på innehåll?

Hör gärna av dig till oss.

Kontakta oss

Digital kompetens i skolan

Att ha digital kompetens i skolan innebär att:

  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

Begrepp

I det här materialet används begreppen digital teknik, digitala verktyg och digitala medier. Här ges exempel på vad det kan vara.

Digital teknik

Digital teknik är ett övergripande begrepp, en förutsättning för digitala verktyg och medier. Det är till exempel olika sorters verktyg, redskap, utrustning eller system, men kan också omfatta programvara.

Digitala verktyg

Digitala verktyg är till exempel en kamera, dator, projektor, 3D-skrivare eller en lärplatta. Det kan också vara ett program i en dator eller en internetbaserad tjänst som används för att redigera bild och film.

Digitala medier

Digitala medier är till exempel webbtjänster eller sociala medier.

Konkreta tips

Film: Digital kompetens - en del av musikämnet (tid 02:05 min.)

Frågor att fundera kring och diskutera

Användandet av digitala verktyg och medier ska vara en naturlig del av musikämnet. Precis som i all undervisning behöver användningsområdet och syftet vara tydligt. Digitala verktyg och medier kan användas för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.

  • Vilka digitala verktyg och medier använder du idag? Skapa en lista som visar användningsområde och syfte.
  • Finns alla användningsområden (kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande) med på listan? Finns det något arbetsområde du vill arbeta mer med? Hur kan du ta hjälp av eleverna för att lära dig mer om digitala verktyg och medier som kan användas i musikundervisningen?
  • Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg som främjar kunskapsutveckling. På vilka sätt främjar de digitala verktyg och medier du skrev på listan elevernas kunskapsutveckling?
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 26 februari 2024