Fyra aspekter av digital kompetens

Se filmer och lyssna på poddar om vad digitaliseringen innebär för samhället, skolan och oss som individer.

Digital kompetens har skrivits tydligare in i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. I dessa filmer och poddar berättar Skolverket om vad i styrdokumenten som har ändrats och vad digital kompetens är. Du får även höra lärare reflektera över sin användning av digitala verktyg i undervisningen.

Fyra aspekter: Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling, att förstå digitaliseringen påverkan på samhället, att ha kritiskt förhållningssätt, att förstå och använda digitala medier.

Digital kompetens

I den här podden samtalar Lotta Ramqvist med Maria Skoglöf och Lars Lingman, alla från Skolverket, om förändringarna i styrdokumenten och om digital kompetens.

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället

I den här podden samtalar Jeanette Borg med Anna Ambrose och Christian Magnusson, alla från Skolverket, om förändringarna i styrdokumenten och om digital kompetens.

Att använda och förstå digitala verktyg och medier

Även om de flesta elever använder digital teknik på sin fritid behöver inte det betyda att de utvecklar en allsidig kompetens. Dagens poddavsnitt handlar om att förstå och använda digitala verktyg och medier. Hör Jeanette Borg, Jessika Paulsson och Henrik Carlsson samtala.

Ta del av några lärares tankar om hur digitala verktyg har berikat deras undervisning.

Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

Varför ska vi syssla med källkritik i skolan? Lyssna på vår expert på källkritik, Anette Holmqvist, som pratar om digital kompetens och om att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

Att lösa problem och omsätta idéer i handling

– Att lösa problem handlar om nyfikenhet, kreativitet och att tänka utanför boxen. Lotta Ramqvist, Johnny Häger och Gunilla Rooke från Skolverket samtalar om att lösa problem och att omsätta idéer i handling, till exempel med hjälp av programmering.

Innehåll på denna sida