Nationella apl-utvecklare för kostnadsfritt processtöd

Ta hjälp att utveckla apl på er skola. Med en nationell apl-utvecklare får ni stöd att inkludera apl i ert systematiska kvalitetsarbete och att kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet, apl.

Utveckla rutiner för kvalitet i apl

Med en nationell apl-utvecklare får ni stöd i arbetet med att säkerställa kvaliteten i apl, bland annat genom att utveckla rutiner för arbetet med apl i det systematiska kvalitetsarbetet.

Boka apl-utvecklare

Rektorn gör bokningsförfrågan. Inom vuxenutbildningen kan skolledare vid en utbildningsanordnare på entreprenad ersätta rektor.

 1. Fyll i blanketten för bokningsförfrågan nationell apl-utvecklareExcel (excel, 255 kB).
 2. Maila den ifyllda blanketten till oss på adressen apl-utvecklare@skolverket.se.
  Skriv "Bokning + din ort" i mailets ärenderad.

En nationell apl-utvecklare kan kostnadsfritt stödja skolan med att utveckla rutiner för

 • systematiskt kvalitetsarbete om arbetsplatsförlagt lärande
 • samverkan mellan skola och arbetsplats
 • kartläggning för kvalitetssäkring av apl-platser
 • trepartssamtal med kvalitet
 • bedömning av elevens prestationer i det arbetsplatsförlagda lärandet
 • arbetet med lokala programråd
 • utveckling av apl inom lärlingsutbildning
 • utveckling av vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

De nationella apl-utvecklarna stödjer skolan i det strategiska arbetet men utför inte praktiska uppgifter, som att kartlägga och anskaffa apl-platser, utforma eller granska dokument.

Processtöd i arbetsgrupp

Processtödet sker i mindre arbetsgrupper som består av rektor, lärare och eventuell annan skolpersonal, och leds av en nationell apl-utvecklare.

Så här bokas en insats:

 1. Rektorn fyller i och mailar en bokningsförfrågan.
 2. Nationell apl-utvecklare tar kontakt med rektorn och planerar dagen.
 3. Processtödet sker på utvald plats.
 4. Skolans utvecklingsarbete fortsätter under rektorns ledning.
 5. Nationella apl-utvecklare följer upp arbetet med rektorn.

Tidsåtgång

En dag + överenskommen uppföljning

Kontakt

Vill du veta mer kontakta:

cecilia.wigerstad@skolverket.se

Kristoffer.Nilsson@skolverket.se

Senast uppdaterad 07 november 2019