Nationella apl-utvecklare för kostnadsfritt processtöd

Ta hjälp att utveckla apl på er skola. Med en nationell apl-utvecklare får ni stöd att inkludera apl i ert systematiska kvalitetsarbete och att kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet, apl.

 • Huvudman, rektor, lärare och annan skolpersonal

 • En dag + uppföljning

 • Processtöd i mindre grupp digitalt

 • Kostnadsfritt

Lärlingar på arbetsplats. handel och administration. yrkesprogram gymnasiet.
Call to action

Boka apl-utvecklare

Så här bokar du en insats:

 1. Huvudman eller rektor fyller i och mejlar en bokningsförfrågan.
 2. Nationell apl-utvecklare tar kontakt med huvudman eller rektor och planerar dagen.
 3. Processtödet sker på utvald plats.
 4. Skolans utvecklingsarbete fortsätter under huvudman eller rektors ledning.
 5. Nationella apl-utvecklare följer upp arbetet medhuvudman eller rektor.

Det är huvudman eller rektor som gör bokningsförfrågan. Inom vuxenutbildningen kan skolledare vid en utbildningsanordnare på entreprenad ersätta rektor.

 1. Fyll i blanketten:
  Blankett bokningsförfrågan nationell apl-utvecklare Excel, 241 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Mejla den ifyllda blanketten till oss. Skriv "Bokning + din ort" i mejlets ärenderad.
  Mejl till apl-utvecklare@skolverket.se

Information

Utveckla rutiner för kvalitet i apl

Med en nationell apl-utvecklare får ni stöd i arbetet med att säkerställa kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet, apl. Ni får bland annat utveckla rutiner för arbetet med apl i det systematiska kvalitetsarbetet.

Nationella apl-utvecklare stödjer skolan i det strategiska arbetet. De utför däremot inte praktiska uppgifter, som att kartlägga och anskaffa apl-platser, utforma eller granska dokument.

Belöning

Därför ska ni boka en apl-utvecklare

En nationell apl-utvecklare kan kostnadsfritt stödja skolan med att utveckla rutiner för

 • systematiskt kvalitetsarbete om arbetsplatsförlagt lärande
 • samverkan mellan skola och arbetsplats
 • kartläggning för kvalitetssäkring av apl-platser
 • trepartssamtal med kvalitet
 • bedömning av elevens prestationer i det arbetsplatsförlagda lärandet
 • arbetet med lokala programråd
 • utveckling av apl inom lärlingsutbildning
 • utveckling av vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.
Ansvar

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta oss:

E-post till kristoffer.nilsson@skolverket.se

Senast uppdaterad 23 april 2024