Att programmera – webbkurs

Lär dig grunderna i några programspråk med vår webbkurs Att programmera. Kursen är i första hand för lärare som undervisar i matematik eller teknik.

  • Du som undervisar i matematik eller teknik

  • ca 36 timmar

  • På Utbildningsplattformen

Call to action

Skapa konto och logga in

För att kunna gå kursen behöver du först skapa ett konto. Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Safari, Firefox eller Edge när du tar del av kursens innehåll.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Information

För dig som undervisar i matematik eller teknik

Webbkursen riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4–9 och gymnasiet, samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Kursen lämpar sig även för dig som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och vill lära dig grunderna i några programspråk.

Förkunskaper

Kursen är en grundkurs men för att det inte ska bli för svårt om du är nybörjare rekommenderar vi att du först går vår webbkurs Om programmering och sedan själv bekantar dig med programmeringsmiljön Scratch. Internetstiftelsen har material om Scratch som du kan använda.

Om programmering - webbkurs

Digitala lektioner om Scratch på Internetstiftelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kursen tar cirka 36 timmar

Webbkursen tar cirka 36 timmar att genomföra.

Webbkursen Att programmera

Kursen består av en introducerande del där du får möta några grundläggande programmeringsbegrepp. Därefter är materialet indelat i tre spår, Scratch, Micro:bit och Python. Scratch är ett visuellt programspråk där du kodar med hjälp av block. Micro:bit är en liten mikrodator med inbyggda sensorer som du kan använda för att samla in och bearbeta data. Python är ett textbaserat programspråk som lämpar sig för nybörjare, men som även används av många företag.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen rekommenderar vi att du genomför alla tre spåren i den ordning de kommer, det finns en ökad svårighetsnivå mellan dem. Spåren är dock fristående och du kan själv välja att arbeta med endast ett eller två av dem. För att få ett kursbevis krävs att du går alla tre spåren i kursen.

Belöning

Stärk dina didaktiska kunskaper

Du kommer att få arbeta mycket praktiskt och det ingår att du får programmera i alla tre spåren. När du har genomgått kursen kommer du ha stärkt dina didaktiska kunskaper och lärt dig grunderna i programspråken.

  • Lär dig grunderna i några programspråk.
  • Få kunskap om att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod.
  • Reflektera över hur du kan använda programmering i din undervisning.
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 20 september 2023