Om programmering – webbkurs

Webbkursen i programmering vänder sig till alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen. Du kan gå den själv eller tillsammans med dina kolleger.

 • För dig i förskola, grundskola och vuxenutbildning

 • Kursen tar cirka 16 timmar

 • På Utbildningsplattformen

 • Kollegialt eller på egen hand

Film: Om programmering (tid 02:02)

Call to action

Skapa konto och logga in

För att ta del av kursen skapar du först ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome eller Safari när du tar del av kursens innehåll. Internet Explorer fungerar inte för att ta del av kursen.

Information

För dig i förskola, skola och vuxenutbildning

Webbkursen är en grundläggande utbildning för alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen. Det krävs inga förkunskaper.

Kursen är tänkt att ge en generell förståelse kring programmering för alla som arbetar i förskola och skola oavsett om de undervisar i de ämnen som berörs av det nya innehållet kring programmering eller inte.

För matematik- och tekniklärare som undervisar i grundskolans tidigare år, anpassade grundskolan, är kursens innehåll tänkt att ge tillräckliga grundkunskaper för att kunna undervisa kring det nya innehållet gällande programmering.

För matematik och tekniklärare i grundskolans senare år samt för matematiklärare i gymnasieskolan, komvux och komvux som anpassad utbildning behöver webbkursen kompletteras med ytterligare kompetensutveckling inom programmering och ämnesdidaktik. Förslagsvis finns Skolverkets webbkurs Att programmera för den som behöver ytterligare kompetens inom området.

Öka dina kunskaper om programmering

I webbkursen kommer du bland annat att få en inblick i hur programmering använts historiskt och var du möter programmering i samhället idag. Du kommer också att få möta människor som på olika sätt arbetar med programmering: lärare, elever och verksamma programmerare. Dessutom får du en presentation av progressionen för programmering i läroplanerna.

I kursen kommer du att få ta del av texter och filmer, diskutera med andra kursdeltagare, reflektera på egen hand, testa dina kunskaper i några självrättande test och även prova på enkel programmering.

Kursen består av åtta delar:

 1. Programmering i samhället, historiskt och i dag
 2. Prova på programmering
 3. Läroplanerna
 4. Ord och begrepp
 5. Programmering i skolan
 6. Prova vidare
 7. Programmering i framtiden
 8. Hur går jag vidare

Kursen tar cirka 16 timmar

Kursen tar cirka 16 timmar att genomföra.

Belöning

Därför ska du delta

  • Få en större kunskap i hur programmering och datorisering påverkar dig, dina barn/elever och samhället.
  • Ta del av de nya skrivningarna i läroplanerna om digital kompetens och programmering.
  • Lär dig mer om programmering och hur det kan vara ett verktyg för lärare och elever.
  Ansvar

  Information till rektor

  Rektor har en central roll i allt skolutvecklingsarbete. Tillsammans med huvudmannen skapar du organisatoriska förutsättningar för kompetensutveckling.

  Du behöver informera om syftet med insatsen, tydliggöra ramarna för och förväntningarna på de som deltar samt prioritera och följa upp.

  Programmering är ett nytt kunskapsområde för många som arbetar i förskola, skola och vuxenutbildning. Programmering handlar förstås om att skriva kod, men det omfattar också kreativt skapande, styrning och reglering, och simulering. Det handlar även om demokratiska dimensioner som hur algoritmer påverkar opinionsbildning och beslutsfattande. Vi behöver grundläggande kunskaper för att kunna vara medvetna om både de möjligheter och risker som finns med programmering.

  Grupper eller enskilt

  Webbkursen Om programmering går att genomföra enskilt eller i grupp.

  Om ni på din skola väljer att arbeta med webbkursen i grupper är det lagom med en gruppstorlek på 4-6 personer. Arbetet kan läggas upp helt i grupp eller delvis enskilt och delvis i grupp. Reflektionsmomenten och övningarna görs med fördel i grupp.

  Tid

  För att arbetet med insatsen ska fungera behöver deltagarna tillräckligt med tid avsatt för att kunna genomföra alla moment. Kompetensutvecklingen ska ske på arbetstid och det är huvudman, rektor som organiserar så att det blir möjligt.

  Planering

  Det är en fördel om medarbetare med kunskaper om skolans digitalisering erbjuds att delta i planeringen. Exempelvis kan en ikt-pedagog eller förstelärare med utvecklingsuppdrag inom digitalisering ha kunskap som är viktig i planeringen. Finns det centrala ikt-pedagoger eller motsvarande på huvudmannanivå, kan dessa också medverka i planeringen.

  För att kompetensutvecklingen ska lyckas måste lärarna få tydlig information om vad kompetensutvecklingsinsatsen innebär. Ramarna för arbetet behöver tydliggöras och förväntningar på dem som deltar behöver uttryckas. Huvudman och rektor behöver kommunicera och synliggöra vilka prioriteringar som görs.

  Det är betydelsefullt att du som rektor också visar engagemang och intresse. För att arbetet med webbkursen ska få effekt behöver du kontinuerligt följa och stödja arbetet.

  Forskning och fördjupning
  Senast uppdaterad 08 augusti 2023