Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska och speciallärare

Utveckla din förmåga att planera och genomföra formativ undervisning. Förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat.

 • Lärare i svenska och speciallärare

 • 7,5 högskolepoäng (hp) på kvartsfart eller åttondelsfart

 • Distans via olika lärosäten

 • Ansökan har stängt

En vuxen person står framför en tom tavla och ler.
Call to action

Ansökan för höstterminen 2021 har stängt

Information

Du kommer lära dig att

 • förstå olika bedömningsteorier och modeller samt olika syften med bedömning
 • analysera andraspråksutveckling från nybörjare till avancerad nivå
 • planera undervisning utifrån en nyanländ elevs tidigare erfarenheter och kunskaper
 • använda formativ bedömning och resonera kring hur undervisningen kan anpassas utifrån elevens andraspråksutveckling.

Kursens innehåll

Generellt innehåll – bedömning

 • Bedömning utifrån olika aspekter: mikro/makro; samhälleligt /skolperspektiv samt interkulturellt perspektiv
 • Summativ/formativ bedömning och undervisning
 • Kollegialt bedömningsarbete

Specifikt innehåll – bedömning av andraspråksutveckling

 • Grundläggande förståelse för andraspråksutveckling och vad som påverkar andraspråksutvecklingen.
 • Teorier och modeller för bedömning av andraspråksutveckling i skolan och förståelse för olika skalor för bedömning. (T ex styrdokumentens kunskapskrav i relation till stegen i Bygga svenska).
 • Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper med fokus på Skolverkets kartläggningsmaterial steg 2, Litteracitet och planering av undervisningen.
 • Bygga svenska som verktyg i den egna undervisningen.
 • Introduktion till SKUA – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Ladda ner ramkursplanPDF (pdf, 159 kB)

Läs mer om Bygga svenska

Distanskurs

Kurserna genomförs helt digitalt och på distans. Kursen omfattar fyra till åtta träffar. Se information hos respektive lärosäte. Handledning, stöd, kommunikation och samarbete sker via digitala träffar eller via webbforum. Uppgifter och föreläsningar finns publicerade på en webbplattform hos respektive lärosäte. Du utför praktiska övningar i din egen verksamhet.

Målgrupp

 • lärare i svenska i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan,
 • lärare i svenska i kommunal vuxenutbildning,
 • speciallärare.

Förkunskaper

 • lärarutbildning med behörighet att undervisa i svenska
 • speciallärarutbildning mot språk-, skriv- och läsutveckling eller skriv- och läsutveckling.
Belöning

Därför ska du delta

Kursen ger dig en allmändidaktisk och ämnesdidaktisk fördjupning samt redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevernas språk- och kunskapsutveckling. Du får en verksamhetsnära kurs som ger dig verktyg i ditt dagliga arbete och möjlighet att relatera varje moment till din yrkesroll och praktik.

Senast uppdaterad 29 september 2021