Digital kompetens i vuxenutbildningen

I den här modulen får ni inblick i hur ni kan arbeta med digitalt berättande inom olika medier samt hur publika arbetssätt kan utveckla er undervisning.

Elev under en lektion

Materialet finns på Lärportalen

Digital kompetens i vuxenutbildningenlänk till annan webbplats

Supporten för lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Varför ska ni delta?

 • Ni får inblick i hur samhällets digitalisering påverkar utbildning och undervisning.
 • Ni får kunskap om hur ni kan använda digitala verktyg för att öka kommunikationen i gruppen.
 • Ni får veta mer om hur digitala verktyg kan användas för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö.

Det här får ni

Modulen består av följande delar:

 1. Digitalt berättande - vad och varför?
 2. Elever producerar digitalt
 3. Att använda film i lärandesyfte
 4. Publika arbetssätt
 5. Utbildning i ett digitaliserat samhälle
 6. Digitala verktyg för ökad kommunikation
 7. Digitala verktyg för att läsa och skriva
 8. Med digitala verktyg som stöd i lärandet

För vem?

Lärare i vuxenutbildning.

Hur?

Modulerna utgår från ett kollegialt lärande med stöd av webbaserat material bestående av filmer, ljudfiler, artiklar, elevaktiviteter, diskussionsfrågor och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras kollegialt och prövas därefter i den egna verksamheten.

Läs mer om modellen på Lärportalenlänk till annan webbplats

Var?

Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

Omfattning

Modulen består av åtta delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är 16 veckor totalt.

Kontakt

digitalisering@skolverket.se

Senast uppdaterad 11 november 2019