Digital kompetens i vuxenutbildningen

I den här modulen får ni inblick i hur ni kan arbeta med digitalt berättande inom olika medier samt hur publika arbetssätt kan utveckla er undervisning.

 • För lärare i vuxenutbildning

 • Totalt 16 veckors studier

 • Kollegialt lärande på arbetsplats

 • Fri start, fri fart

Elev under en lektion
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Materialet finns fritt tillgängligt på vår lärportal. Ingen inloggning behövs.

Digital kompetens i vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.

Supporten för lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Information

För lärare i vuxenutbildning

Materialet är utformat för lärare i vuxenutbildning men kan användas fritt av alla. Det finns inga förkunskapskrav.

Studierna tar totalt 16 veckor

Modulen består av åtta delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är 16 veckor totalt.

Modulen består av följande delar:

 1. Digitalt berättande - vad och varför?
 2. Elever producerar digitalt
 3. Att använda film i lärandesyfte
 4. Publika arbetssätt
 5. Utbildning i ett digitaliserat samhälle
 6. Digitala verktyg för ökad kommunikation
 7. Digitala verktyg för att läsa och skriva
 8. Med digitala verktyg som stöd i lärandet

Kollegialt lärande på skolan

Modulerna utgår från ett kollegialt lärande med stöd av webbaserat material bestående av filmer, ljudfiler, artiklar, elevaktiviteter, diskussionsfrågor och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras kollegialt och prövas därefter i den egna verksamheten. Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

Läs mer om modellen på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Belöning

Därför ska ni delta

 • Ni får inblick i hur samhällets digitalisering påverkar utbildning och undervisning.
 • Ni får kunskap om hur ni kan använda digitala verktyg för att öka kommunikationen i gruppen.
 • Ni får veta mer om hur digitala verktyg kan användas för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö.
Senast uppdaterad 08 augusti 2023