För dig som arbetar som lärare i samiska - stärk din kompetens

Utbildningen vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i samiska, och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i samiska.

  • För lärare i samiska

  • 7,5 högskolepoäng

  • Universitet - distans med fåtal träffar

En lärare och två elever i sameskolan
Call to action

Ansök senast 6 september 2020 för kursen hösten 2020

Anmäl dig via länken nedan till kursen som startar hösten 2020.

Ansök via anmälningsformulärlänk till annan webbplats

Du måste ha ett godkännande från huvudmannen för att få gå utbildningen.

Information

Utbildning för lärare i samiska

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam som lärare (hel- eller deltid) och anställd av en huvudman (kommunen, Sameskolstyrelsen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i Sverige. Du undervisar i något av följande ämnen: samiska på Sameskolan, samiska som modersmål eller samiska som moderna språk.

Inga förkunskaper krävs

Det krävs inga förkunskaper men deltagare ska fylla kraven här ovan.

Fyra kurser med totalt 30 högskolepoäng

Utbildningen består av fyra fristående kurser. Varje kurs består av 7,5 högskolepoäng (alla fyra kurser ger sammanlagt 30 högskolepoäng). Kurserna anordnas löpande.

Nu kan du ansöka om en plats på höstens kurs ”Lärare i en mångfaldig skola och ett mångfaldigt samhälle. Pedagogik och elevkunskap”

Kursen är en introduktion till samerna som urfolk och hur det mångfaldiga samhället påverkar lärarens och skolans roll. Detta görs med fokus på de samiska språken och de nationella styrdokumenten.

Efter genomgången kurs ska du

  • ha fått fördjupad kunskap om samerna som urfolk samt hur det mångfaldiga samhället påverkar lärarens roll och skolan
  • ha fått fördjupad förståelse om flerspråkighet samt hur språket är kopplat till sociala och kulturella aspekter
  • ha fått insikter om aktuell forskning om flerspråkighet och identitet
  • ha fått kunskap om och förmåga att använda olika undervisningsmetoder och arbetssätt, samt kunna använda olika undervisningsmiljöer
  • ha fått kunskap och förmåga att ta hänsyn till den enskilda elevens behov och nyttja samverkan med hem och närmiljö för att stötta elevernas lärande och utveckling
  • visa förmåga att utifrån olika styrdokument planera, genomföra och utvärdera samiskundervisningen med syfte att stimulera varje elevs lärande och utveckling i ämnet

Kursen och utbildningen anordnas av Sámi allaskuvla.

Kursen genomförs på distans med en samlingsträff och en gruppträff. All undervisning sker via en internetbaserad kursplattform.

Ladda ner kursplanenWord (word, 69 kB)

Kursen startar 24 september 2020

Samlingsträffen är via Zoom den 24/9-2020 kl 12-16 och den 25/9-2020 kl 8-12. All undervisning och handledning sker på distans.

”Det är fantastiskt att få studera i samisk kontext”

– Utbildningen har stärkt mig som pedagog i mitt yrkesutövande och i min roll som samisk språklärare, berättar läraren och studenten Annmari Andersen.

Läs hela intervjun med Annmari.

Om utbildningen och ändringar i läroplanen

Kursen kommer vara fortsatt aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i läroplanen kring sex- och samlevnad. Förslaget publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om förslaget.

Lärare som gått kursen kan sätta in eventuella nya läroplansformuleringar i det sammanhang som kursen ger. Stora delar av kursen kommer inte att påverkas av de nya formuleringarna, utan utgår från bland annat de behov som Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen visade på.

Kursen kommer vara fortsatt aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i läroplanen kring sex- och samlevnad. Förslaget publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om förslaget.

Lärare som gått kursen kan sätta in eventuella nya läroplansformuleringar i det sammanhang som kursen ger. Stora delar av kursen kommer inte att påverkas av de nya formuleringarna, utan utgår från bland annat de behov som Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen visade på.

Belöning

Du kan få ökad behörighet

Om du har en lärarutbildning kan du söka behörighet som modersmålslärare i samiska efter att du avslutat utbildningen. Du behöver ta 30 högskolepoäng för att söka behörighet.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta oss:

E-post till samiska@skolverket.se

Senast uppdaterad 01 juli 2020