För dig som arbetar som lärare i samiska - stärk din kompetens

Utbildningen vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i samiska, och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i samiska. Gör en sen ansökan till kursen Lärare i en mångfaldig skola och ett mångfaldigt samhälle.

  • För lärare i samiska

  • 7,5 högskolepoäng

  • Universitet - distans med fåtal träffar

  • Gör en sen ansökan senast 1 september

En lärare och två elever i sameskolan
Call to action

Du kan göra en sen ansökan senast 1 september

Ansök till kursen Lärare i en mångfaldig skola och ett mångfaldigt samhälle hos Sámi Allaskuvla Länk till annan webbplats.

Du måste ha ett godkännande från huvudmannen för att få gå utbildningen.

Om kursen Lärare i en mångfaldig skola och ett mångfaldigt samhälle

Kursen ger dig en introduktion till språkpedagogiska kunskapsområden och innehåller både ämnesteori och ämnesdidaktik. Kursen utgår från gällande kursplan i samiska för skolan. Kursen ger dig flera metodiska verktyg för varierande arbetssätt och arbetsformer som stödjer, engagerar och skapar förutsättningar för alla elevers utveckling i det samiska språket.

Ta del av hela kursplanen och ansök hos Sámi allaskuvla Länk till annan webbplats.

Information

Utbildning för lärare i samiska

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam som lärare (hel- eller deltid) och anställd av en huvudman (kommunen, Sameskolstyrelsen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i Sverige. Du undervisar i något av följande ämnen: samiska på Sameskolan, samiska som modersmål eller samiska som moderna språk.

På kurssidan hos Sámi allaskuvla kan du se filmer och få information om utbildningen på nordsamiska, lulesamiska, umesamiska och sydsamiska.

Inga förkunskaper krävs

Det krävs inga förkunskaper men du ska fylla ovan krav.

Fyra kurser med totalt 30 högskolepoäng

Utbildningen består av fyra fristående kurser. Varje kurs består av 7,5 högskolepoäng (alla fyra kurser ger sammanlagt 30 högskolepoäng). Kurserna anordnas löpande.

Nu kan du söka till kursen Lärare i en mångfaldig skola och ett mångfaldigt samhälle.

Belöning

Du kan få ökad behörighet

Om du har en lärarutbildning kan du söka behörighet som modersmålslärare i samiska efter att du avslutat utbildningen. Du behöver ta 30 högskolepoäng för att söka behörighet.

Forskning och fördjupning

”Det är fantastiskt att få studera i samisk kontext”

– Utbildningen har stärkt mig som pedagog i mitt yrkesutövande och i min roll som samisk språklärare, berättar läraren och studenten Annmari Andersen.

Läs hela intervjun med Annmari.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta oss:

E-post till samiska@skolverket.se

Senast uppdaterad 11 maj 2023