Du som är anställd som lärare i samiska – stärk din kompetens

Utbildningen vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i samiska, och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i samiska. Nu kan du ansöka till kursen Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter.

  • För lärare i samiska

  • 7,5 högskolepoäng

  • Universitet – distans med fåtal träffar

  • Ansök senast 15 april 2024

En lärare och två elever i sameskolan
Call to action

Ansök senast 15 april 2024

Ansök hos Sámi allaskuvla Länk till annan webbplats.

Du måste ha ett godkännande från huvudmannen för att få gå utbildningen.

Om kursen Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter

Kursen behandlar grundläggande metoder för att utveckla elevernas muntliga interaktion och deras tilltro till att använda sin språkliga och kommunikativa förmåga både i och utanför undervisningssituationen. I kursen ingår utveckling av kunskaper om texter i olika genrer och från olika medier, samisk litteratur och läromedelsanalys.

Ta del av hela kursplanen hos Sámi Allaskuvla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information

Utbildning för lärare i samiska

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam som lärare (hel- eller deltid) och anställd av en huvudman (kommunen, Sameskolstyrelsen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i Sverige. Du undervisar i något av följande ämnen: samiska på Sameskolan, samiska som modersmål eller samiska som moderna språk.

På kurssidan hos Sámi allaskuvla kan du se filmer och få information om utbildningen på nordsamiska, lulesamiska, umesamiska och sydsamiska.

Inga förkunskaper krävs

Det krävs inga förkunskaper men du ska fylla ovan krav.

Fyra kurser med totalt 30 högskolepoäng

Utbildningen består av fyra fristående kurser. Varje kurs består av 7,5 högskolepoäng (alla fyra kurser ger sammanlagt 30 högskolepoäng). Kurserna anordnas löpande.

Nu kan du söka till kursen Lärare i en mångfaldig skola och ett mångfaldigt samhälle.

Belöning

Du kan få ökad behörighet

Om du har en lärarutbildning kan du söka behörighet som modersmålslärare i samiska efter att du avslutat utbildningen. Du behöver ta 30 högskolepoäng för att söka behörighet.

Det är fantastiskt att få studera i samisk kontext. Utbildningen har stärkt mig som pedagog i mitt yrkesutövande och i min roll som samisk språklärare.

Annmari Andersen, lärare och student

Läs hela intervjun med Annmari

Forskning och fördjupning

Kontakt

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta oss:

E-post till samiska@skolverket.se

Senast uppdaterad 12 mars 2024