För dig som arbetar som lärare i samiska - stärk din kompetens

Utbildningen vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i samiska, och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i samiska. Ansök senast 20 maj 2022.

  • För lärare i samiska

  • 7,5 högskolepoäng

  • Universitet - distans med fåtal träffar

  • Ansök till höstterminen 2022

En lärare och två elever i sameskolan
Call to action

Ansök till kursen Samisk språkdidaktik med fokus på grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Läs mer och ansök senast 20 maj hos Sámi allaskuvla Länk till annan webbplats.

Du måste ha ett godkännande från huvudmannen för att få gå utbildningen.

På kurssidan hos Sámi allaskuvla kan du också se filmer och få information på nordsamiska, lulesamiska, umesamiska och sydsamiska.

Information

Utbildning för lärare i samiska

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam som lärare (hel- eller deltid) och anställd av en huvudman (kommunen, Sameskolstyrelsen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i Sverige. Du undervisar i något av följande ämnen: samiska på Sameskolan, samiska som modersmål eller samiska som moderna språk.

Inga förkunskaper krävs

Det krävs inga förkunskaper men du ska fylla ovan krav.

Fyra kurser med totalt 30 högskolepoäng

Utbildningen består av fyra fristående kurser. Varje kurs består av 7,5 högskolepoäng (alla fyra kurser ger sammanlagt 30 högskolepoäng). Kurserna anordnas löpande.

Du kan nu ansöka till kursen Samisk språkdidaktik med fokus på grundäggande läs- och skrivfärdigheter

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och behandlar olika läs- och skrivdidaktiska förhållningssätt för elever med samiska som första- och andraspråk. Under kursen får du som deltagare kunskaper om olika läs- och skrivaktiviteter som kan stötta elevers lärande.

Läs mer om kursen hos Sámi allaskuvla Länk till annan webbplats.

”Det är fantastiskt att få studera i samisk kontext”

– Utbildningen har stärkt mig som pedagog i mitt yrkesutövande och i min roll som samisk språklärare, berättar läraren och studenten Annmari Andersen.

Läs hela intervjun med Annmari.

Kursen kommer vara fortsatt aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i läroplanen kring sex- och samlevnad. Förslaget publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om förslaget.

Lärare som gått kursen kan sätta in eventuella nya läroplansformuleringar i det sammanhang som kursen ger. Stora delar av kursen kommer inte att påverkas av de nya formuleringarna, utan utgår från bland annat de behov som Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen visade på.

Belöning

Du kan få ökad behörighet

Om du har en lärarutbildning kan du söka behörighet som modersmålslärare i samiska efter att du avslutat utbildningen. Du behöver ta 30 högskolepoäng för att söka behörighet.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta oss:

E-post till samiska@skolverket.se

Senast uppdaterad 21 april 2022