”Det är fantastiskt att få studera i samisk kontext”

 – Utbildningen har stärkt mig som pedagog i mitt yrkesutövande och i min roll som samisk språklärare, berättar läraren och studenten Annmari Andersen.

Bild på Annmari Andersen.

Annmari Andersen. Foto: Privat.

2018 fick Skolverket i uppdrag att starta en uppdragsutbildning för att öka antalet behöriga lärare i samiska. Samiska högskolan (Sámi Allaskuvla) i Kautokeino arrangerar utbildningen sedan hösten 2018 och hittills har runt 20 studenter deltagit.

Vi har intervjuat Annmari Andersen som berättar om sin erfarenhet av utbildningen. Annmari är lärare, arbetar för Sameskolstyrelsen och håller i fjärrundervisning i samiska. När Annmari blev tipsad om utbildningen anmälde hon sig direkt.

—Jag såg det som en möjlighet att utveckla min kompetens som pedagog.

Fått verktyg och metoder till undervisningen

— Jag arbetar som lärare på distans i Stockholm och har elever på olika skolor i hela landet. Jag har gått utbildningen i ett år och det är mycket jag använder i min undervisning. Det som inspirerat mig mest är det jag lärt mig om olika metoder i språklig uppbyggnad. Jag har fått flera olika verktyg och metoder som jag idag använder för mina elever på nybörjarnivå i samiska.

Utbildningen genomförs på distans

— Jag studerar på kvällar och helger men utför olika studieuppgifter på arbetstid i övningar med mina elever. Jag deltar också i en studiegrupp och träffar gruppen kontinuerligt via nätet varje vecka vid en given tidpunkt. Vi samtalar om litteraturen vi har läst och reflekterar tillsammans. Gruppen har verkligen underlättat mina studier. Jag tror att arbetsbördan kan kännas för stor om man inte har någon att prata med.

Samisk kultur och historia betydelsefull

— Det är fantastiskt att få studera i samisk kontext. Det är första gången jag gör det. Lärare på utbildningen såväl studenter har samma bakgrund och samma kulturella förförståelse. Litteraturen vi läser på utbildningen är i huvudsak skriven av samiska författare och forskare.

Vilka tips har du till andra som ska söka till utbildningen?

— Tiden med studiegruppen är värdefull. Utnyttja den! Det är bra att hålla kontinuitet i studierna så avsätt gärna lite tid för studier varje dag. Kanske en halvtimme till en timme. Annars kan det bli för tungt. Skriv anteckningar när du läser litteraturen. De blir mycket användbara när du ska reflektera med studiegruppen. Självstudierna kräver aktivitet och är naturligtvis under eget ansvar. Bortsett från några fysiska möten så träffas vi på nätet. Kommunikationen med lärosätet sker på deras plattform. En viss digital kompetens krävs för att navigera och söka information. Att all text där är på språk jag inte behärskar fullt ut gör att jag måste tolka delar av den innan jag förstår.

Vill du stärka din kompetens som lärare i samiska?

Nästa kurs startar vårterminen 2024

Senast uppdaterad 26 oktober 2023.