Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck – webbkurs

Välkommen till en webbkurs om hur skolor kan organisera och bedriva ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, med tonvikt på främjande och förebyggande insatser. Kursen riktar sig i första hand till skolledare och medarbetare inom elevhälsan, men är öppen för alla som är engagerade i skolans systematiska kvalitetsarbete, eller annat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

  • För skolledare och elevhälsa inom grundskolan och gymnasiet

  • Kursen tar max tio timmar

  • På Utbildningsplattformen

  • Fri start, fri fart

Bilden visar en flicka som står vid ett fönster och tittar ut.
Call to action

Skapa konto och logga in

För att ta del av kursen skapar du först ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen. Vi arbetar för en ökad funktionalitet i mobiltelefoner, men har valt att i första hand prioritera större skärmar.

Information

För skolledning och elevhälsa från grundskola till gymnasiet

Det här är en kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper om systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen riktar sig i första hand till skolledare och medarbetare inom elevhälsan, men är öppen för alla som är engagerade i skolans systematiska kvalitetsarbete, eller annat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Belöning

Öka dina kunskaper om systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Webbkursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper om systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån ett praktiskt perspektiv, ett forskningsbaserat perspektiv och utifrån vad regelverket säger. Genom kursens gång ges stöd i att steg för steg genomföra en kartläggning och nulägesbeskrivning, analysera skolans behov, och planera insatser för förbättringsarbetet.

Skolverkets stödmaterial "Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter" utgör basen i kursen. Därtill kommer inspel från forskare och skolors egna erfarenheter genom artiklar, filmer, poddar och reportage. I kursen kommer du även att arbeta med reflektions- och samtalsfrågor, case-uppgifter och praktiska uppgifter.

Du kan göra hela kursen enskilt eller tillsammans med andra. Vi rekommenderar att du gör kursen med dina kollegor, så att ni kan ha ett kollegialt utbyte av och i kursen.

Information

Kursen tar max 10 timmar

Kursen tar cirka 7–10 timmar att genomföra. Du väljer själv din studietakt innan du sätter igång.

Belöning

Därför ska du delta

Du får genom kursen möjlighet att fördjupa dina kunskaper om systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån ett praktiskt perspektiv, ett forskningsbaserat perspektiv och utifrån vad regelverket säger.

Senast uppdaterad 04 mars 2024