Att arbeta med karriärvägledning inom sfi och svenska som andraspråk

Utveckla dina kunskaper i karriärplanering för elever som läser sfi och svenska som andraspråk för att underlätta deras väg in i arbetslivet. Kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare och arbetar inom komvux.

  • Lärare och studie- och yrkesvägledare

  • 3 halvdagar

  • Digitalt via Malmö universitet

  • Vuxenutbildningen

två kvinnor sitter på en bänk
Call to action

Ny kurs

Denna kurs ersätter vår tidigare kurs "Att vägleda nyanlända vuxna". Har du gått den kursen så har du redan fått del av kursinnehållet.

Information

Karriärplanering för vuxna

Alla vuxna har en karriär framför sig och många även bakom sig. Utmaningen är ofta att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är liten. Därför är det svårt att hitta vägar in.

Kursen belyser på olika sätt arbetet med karriärvägledning för elever inom sfi och svenska som andraspråk i klassrummet och individuellt. Detta ur både ett organisatoriskt och ett operativt perspektiv.

Under dagarna varvas föreläsningar med verksamhetsnära övningar och diskussioner. Mellan träffarna får du en uppgift att pröva inom din verksamhet ur såväl ett organisatoriskt som ett operativt perspektiv. Dessa presenteras och diskuteras vid uppföljningstillfället. Inför uppföljningsdagen delas deltagarna in i två grupper.

Kursen syftar till att ge inspiration till att bedriva ett utvecklingsarbete gällande karriärvägledande aktiviteter i verksamheten samt praktiska verktyg för att arbeta systematiskt med karriärvägledning med elever inom vuxenutbildningen som läser SFI och svenska som andra språk.

Efter utbildningen ska deltagarna erhållit kunskap om hur arbetet med karriärvägledande aktiviteter kan planeras på en strukturell nivå samt praktiskt genomföras med elever.

Kursens innehåll

Kursen innehåller föreläsningar kopplat till styrdokument och forskning inom karriärvägledning. Utbildningen varvas med praktiska moment där deltagarna ges möjlighet att reflektera över den egna verksamheten samt genomföra praktiska övningar.

Kursen är upplagd på 2 halvdagar och en halv dags uppföljning efter ca 3 veckor. Efter de två första inledande träffarna får deltagarna en uppgift att genomföra i den egna verksamheten. Uppgiften redovisas vid tillfälle tre.

För dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Kursen riktar sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare som arbetar med elever inom sfi eller svenska som andraspråk.

Anmälan

Anmäl dig till kursen Att arbeta med karriärvägledning inom sfi och svenska som andraspråk hösten 2024. Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdag: 16 augusti

Antalet platser är begränsat till 26. Vid fler sökande upprättas en reservlista.

När och var?

22 oktober kl 13.00-16.00

23 oktober kl 09.00-12.00

14 november uppföljning kl 9.00-12.00 eller 13.00-16.00

Kursen genomförs digitalt via Malmö universitet.

För frågor om antagning: syv@skolverket.se.

Belöning

Därför ska du delta

För att få inspiration att arbeta med karriärlärande aktiviteter med elever som studerar SFI och svenska som andraspråk. Vi kommer under dessa kursdagar att diskutera och visa på olika teoretiska perspektiv samt praktiska metoder för att arbeta med karriärlärande med denna elevgrupp.

Du ges möjlighet att planera för och pröva karriärlärande moment inom ramen för din verksamhet.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 25 mars 2024