Att prata med barn och unga om krig och kriser

Barn och unga blir ofta berörda när något allvarligt har hänt i samhället eller i omvärlden. De kan behöva prata om det med någon vuxen. Här får du som jobbar med barn och unga stöd i hur du pratar om svåra saker som krig och kriser.

Konkreta tips

Låt frågorna styra samtalet

Barn och unga påverkas precis som alla andra av det som sker i omvärlden. De hör och ser bilder och kan i många fall känna oro. Alla har olika sätt att hantera oro. En del vill kanske inte tänka på krig eller hot om krig och undviker därför att prata om det. Det är därför viktigt att låta de frågor som kommer upp styra samtalet.

Du som vuxen kan lyfta ämnet, men låt barnen eller eleverna styra samtalet. Låt inte din egen oro eller dina egna känslor och åsikter ta över i samtalen. Det är viktigt att barn och elever får känna trygghet och att vuxna i omgivningen inger hopp.

Tänk på att

  • anpassa samtalen till barnens eller elevers ålder
  • ställa öppna frågor om barnens eller elevernas känslor och tankar om det som visas i media
  • ta deras oro på allvar
  • prata lugnt och undvik att dina egna känslor tar över i samtal med barn och elever
  • hålla fast i rutiner i skolvardagen för att skapa trygghet och lugn.

Information för barn och unga på Lilla Krisinfo

På Lilla Krisinfo finns information för barn och unga när det händer någonting allvarligt som påverkar många människor.

Lilla krisinfo.se — information till barn och unga Länk till annan webbplats.

Prata om källkritik och ställ frågor

I kriser sprids lätt desinformation och falska nyheter, särskilt i sociala medier. Fråga barn och elever om var de sett eller läst det de berättar om, be dem visa och ställ frågor.

Sök information tillsammans med barn och elever och använd gärna vår checklista för källkritik.

Exempel på frågor du kan ställa:

  • Tror du på det du har sett på exempelvis TikTok eller Youtube?
  • Vet du vem som är avsändaren?
  • Har du kollat om det finns andra källor som säger samma sak?

Barn och unga som varit med om krig eller trauma

Du behöver vara särskilt varsam när du pratar med barn och unga som har upplevt krig eller varit med om andra traumatiska upplevelser. Dessa barn och elever kan ha ännu större behov av att känna trygghet, tillit och få stöttning i att hantera sin oro.

Barn med trauma har tre grundläggande behov

Motverka diskriminering och kränkande behandling

Skolan ska vara en trygg plats och fri från kränkande behandling, mobbning och diskriminering. Ingen ska behöva vara rädd, bli mobbad, retad, knuffad, slagen eller illa behandlad på annat sätt. När det pågår krig och kriser i världen kan barn och elever känna en oro för att bli sammankopplade med konflikten för att de eller deras föräldrar har en viss bakgrund. Det kan förekomma diskriminering och kränkningar bland barn och elever på grund av sådant som de själva inte rår över.

Du som lärare eller annan vuxen i skolan behöver finnas där som ett stöd och ibland behöver du förklara att barn och unga oavsett bakgrund aldrig kan beskyllas för konflikter eller krig i omvärlden.

Mer om kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 03 april 2024

Relaterat