Lugna, lyssna, stärk – psykologisk första hjälp för barn och unga i akut kris

Öka beredskapen för kriser och allvarliga händelser genom att delta i vår digitala utbildning som tagits fram i samarbete med Rädda Barnen. Ni får verktyg för hur vuxna kan stötta barn och unga efter allvarliga händelser och under samhällskriser, och hur krisstödet kan implementeras i en kris- och beredskapsplan. Med rätt bemötande kan vi förhindra att barn och unga utvecklar psykisk ohälsa.

 • För all personal inom förskola och skola

 • 5 timmar

 • Digitalt

 • Anmälan öppen för utbildningar 2024

Call to action

Utbildning för all skolpersonal inom förskola och skola

Det som drabbar samhället drabbar också barn. Gemensamt vid allvarliga händelser är att vuxna behöver finnas tillgängliga för barn och unga, hitta sätt att lugna och skapa någon form av ordning.

I egenskap av beredskapsmyndighet ser Skolverket ett behov av att förskolor och skolor är väl förberedda vid kriser och i akuta situationer. Därför erbjuds förskolor och skolor att delta i den digitala utbildningen Lugna, lyssna, stärk – psykologisk första hjälp för barn och unga i akut kris, i samarbete med Rädda Barnen. Utbildningen vänder sig till all personal inom förskola och skola.

Under 2024 finns utbildningsdatum i juni, augusti och oktober.

Här anmäler rektor deltagande i utbildningen

Rektor anmäler deltagare från sin förskola eller skola. Skolverket ger sedan besked om deltagande.

För utbildningar i juni och augusti är sista anmälningsdag den 20 maj.

Anmälan Lugna Lyssna Stärk 14 juni Länk till annan webbplats.

Anmälan Lugna Lyssna Stärk 17 juni Länk till annan webbplats.(fullbokad)

Anmälan Lugna Lyssna Stärk 9 augusti Länk till annan webbplats.(få platser kvar)

Anmälan Lugna Lyssna Stärk 13 augusti Länk till annan webbplats.(fullbokad)


För utbildningar i oktober är sista anmälningsdag den 3 oktober.

Anmälan Lugna Lyssna Stärk 28 oktober Länk till annan webbplats.

Anmälan Lugna Lyssna Stärk 30 oktober Länk till annan webbplats.

Urval/kriterier vid många sökande

Vi kommer att beakta följande kriterier vid fler sökande än tillgängliga platser:

 • Förskolor/skolor med särskilt svåra förutsättningar
 • Beskrivna behov i anmälan
 • När anmälan är gjord
Information

Vad är psykologisk första hjälp?

Psykologisk första hjälp kan skydda människor från ytterligare påfrestningar efter skrämmande händelser och hjälpa till att hantera starka känslor. Barn och unga kan återfå balans och hitta sina styrkor för att kunna återhämta sig. Det kan minska risken att fastna i rädsla, hjälplöshet och uppgivenhet. På lite längre sikt kan det även förhindra att barn och unga utvecklar psykisk ohälsa.

Ur innehållet i utbildningen

 • Teoretisk grund i vad som är viktigt att tänka på i ett akut skede.
 • Vanliga krisreaktioner hos barn.
 • Konkreta verktyg i hur vuxna kan hjälpa och stötta barn i olika åldrar genom så kallad psykologisk första hjälp.
 • Praktiska övningar, reflektioner och gruppsamtal.
 • Vägledning i att aktivt arbeta med hur krisstödet kan föras in och implementeras i förskolans och skolans kris- och beredskapsplan.

Utbildningens upplägg

 • Utbildningen är fem timmar lång. Personalen på skolan sitter fysiskt tillsammans och Rädda Barnen leder utbildningen i en digital plattform. Under dagen delas personalen in i grupper där kunskaper omsätts praktiskt och man arbetar med att se hur krisstödet kan implementeras i förskolans/skolans kris- och beredskapsplan.
 • Inför utbildningen får alla deltagare ett arbetsmaterial och efter utbildningen ett personligt intyg.
 • Alla deltagare får svara på en digital utvärdering efter utbildningsdagen.

Datum för utbildningen Lugna, lyssna, stärk

Här är de digitala utbildningstillfällen som erbjuds under 2024:

 • 14 och 17 juni
 • 9 och 13 augusti
 • 28 och 30 oktober

Tiden är kl 9.00 – 15.00 samtliga datum.

Rektor gör anmälan för deltagande via länkarna till de olika tillfällena, se ovan under rubriken Här anmäler rektor deltagande.

Rektors roll vid utbildningen

 • Rektor, biträdande rektor och administrativ personal deltar i ett förberedande digitalt möte.
 • Inför utbildningen förankrar rektor innehåll och syfte hos sin personalgrupp.
 • Rektor deltar i utbildningen tillsammans med sin personal.

Förberedande möte för rektor, biträdande rektor och administrativ personal

Inför varje utbildningstillfälle hålls ett digitalt förmöte.

 • Förmöte för utbildningar i juni och augusti hålls den 24 maj kl. 9.00 – 11.30.
 • Förmöte för utbildningar i oktober hålls den 3 oktober kl. 9.00 – 11.30.
Belöning

Röster om utbildningen Lugna, lyssna, stärk

Här är några röster från en tidig pilot av utbildningen:

Krisgruppen har fått en gemensam utgångspunkt!

En större kollegial förståelse gör att det blir lättare att hantera sådana här situationer som organisation.

Den här utbildningen påverkar vårt arbete genom att vi kan prata mer öppet om våra elevers reaktioner i olika sammanhang. Vi kan få upp ögonen för deras välmående. Tänker att för många elever kan de vara i kris utan att det har inträffat en katastrof.

Ansvar

Vid frågor går det bra att mejla till lugna.lyssna.stark@skolverket.se

Forskning och fördjupning

Mer om stärkt krisberedskap i förskola och skola

Förskola och skola är samhällsviktig verksamhet som behöver fortsätta vara en trygg punkt i tillvaron även under kris. Alla förskolor och skolor ska ha beredskap för olika typer av kriser som kan inträffa och som kan påverka säkerhet och undervisning.

Här finns information om att förebygga kriser och minska allvarliga konsekvenser när en kris uppstår och om förskola/skola som samhällsviktig verksamhet:

Krisberedskap för förskolor och skolor

Förskola och skola - en del av totalförsvaret

Senast uppdaterad 29 april 2024