Bedömningsstöd i ämnen på gymnasial nivå

Vi erbjuder bedömningsstöd i flera ämnen. Syftet är att främja en likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Materialen riktar sig både till dig som undervisar i komvux på gymnasial nivå och i gymnasieskolan.