Bedömningsstöd i matematik på gymnasial nivå

Det finns flera olika material som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning i matematik.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Matematik 1a

Öppna bedömningsstöd

Barn och fritid - Anlägga sandlåda

I uppgiftens första del ska eleverna beskriva aktiviteter man kan göra med barnen i en sandlåda. I andra delen ska de planera för att placera en sandlåda i en ritning med angiven skala.

Barn och fritid - Anlägga sandlåda Länk till annan webbplats.

Barn och fritid - Hygien, miljö och städning

I uppgiften ska eleverna göra beräkningar utifrån rekommenderade värden för hur olika städmedel bör spädas ut.

Barn och fritid - Hygien, miljö och städning Länk till annan webbplats.

Barn och fritid - Utflykt till Solviks friluftsområde

I uppgiften ska eleverna planera en utflykt utifrån ett schema, en karta och en busstidtabell.

Barn och fritid - Utflykt till Solviks friluftsområde Länk till annan webbplats.

Bygg och anläggning - En ritning

I uppgiften ska eleverna utgå från en ritning över ett antal lägenheter. Eleverna ska sedan i mindre grupper få ett antal frågor om ritningen som besvaras muntligt.

Bygg och anläggning - En ritning Länk till annan webbplats.

Bygg och anläggning - Läktindelning

I uppgiften ska eleverna beräkna avstånd för tegelläkt, antal läktrader och taklutning utifrån en tabell om läktindelning samt en ritning på barläkt.

Bygg och anläggning - Läktindelning Länk till annan webbplats.

Bygg och anläggning - Plintgjutning

I uppgiften ska eleverna beräkna mängden betong som går åt vid plintgjutning utifrån en ritning.

Bygg och anläggning - Plintgjutning Länk till annan webbplats.

El och energi - Adventsljusstake

I uppgiften ska eleverna använda Ohms lag för att beräkna resistans utifrån en seriekoppling samt bestämma lämplig resistor utifrån resistorernas färgkoder.

El och energi - Adventsljusstake Länk till annan webbplats.

El och energi - Installation med reglerteknik

Uppgiften består av två delar som utgår från en installation där ett papper ska förflytta sig av en spänning.

El och energi - Installation med reglerteknik Länk till annan webbplats.

El och energi - Säkring och batterieliminator

Ohms lag samt information om två maskiner används för att beräkna om de kan kopplas till en säkringsgrupp. Eleverna fattar sedan beslut utifrån informationen på batterieliminatorer.

El och energi - Säkring och batterieliminator Länk till annan webbplats.

Fordon och transport - Däckbyte

I uppgiften ska eleverna använda beteckningen på bildäck för att beräkna dess rullomkrets samt avgöra om ett däck är tillåtet utifrån en given gräns för avvikelse från originaldäck.

Fordon och transport - Däckbyte Länk till annan webbplats.

Fordon och transport - Extraljus

Uppgiften består av två delar. I uppgiftens första del ska eleverna utifrån effektformeln beräkna vilken säkring som ska användas när man installerar vid inkoppling av två extraljus.

Fordon och transport - Extraljus Länk till annan webbplats.

Fordon och transport - Planera körning

I två uppgifter ska eleverna utifrån EU:s regler för kör- och vilotid avgöra om olika körningar följer reglerna. De ska sedan planera för en körning.

Fordon och transport - Planera körning Länk till annan webbplats.

Fordon och transport - Vridmoment, effekt och varvtal

I uppgiften ska eleverna beräkna varvtal och diameter på en remskiva utifrån formel för förhållandet mellan fläktkolv (diameter och varvtal) och remskiva (diameter och varvtal).

Fordon och transport - Vridmoment, effekt och varvtal Länk till annan webbplats.

Handel och administration - Affärsplan

I uppgiften ska eleverna använda tabeller och diagram över olika marknader för att beräkna storlek på försäljningar och andel av marknaden.

Handel och administration - Affärsplan Länk till annan webbplats.

Handel och administration - Försäljningskampanj

I uppgiften ska eleverna beräkna vinst för försäljning av ett paket med parfym och necessär utifrån inköpskostnad och hemtagningskostnad.

Handel och administration - Försäljningskampanj Länk till annan webbplats.

Handel och administration - Inköpskalkyl

I uppgiften ska eleverna utgå från tre offerter från leverantörer av schampo för att beräkna literpris för jämförelse.

Handel och administration - Inköpskalkyl Länk till annan webbplats.

Handel och administration - Moms

I uppgiften ska eleverna beräkna marginalprocent för en skattesats samt utifrån en kostnadskalkyl beräkna kostnad utan moms.

Handel och administration - Moms Länk till annan webbplats.

Hantverk - Blanda hårfärg

I uppgiften ska eleverna beräkna mängd grundfärg och väteperoxid utifrån förhållande.

Hantverk - Blanda hårfärg Länk till annan webbplats.

Hantverk - Gyllene snittet

I uppgiften ska eleverna beräkna olika avstånd i ansiktet utifrån gyllene snittet.

Hantverk - Gyllene snittet Länk till annan webbplats.

Hantverk - Växthastighet hår

I uppgiften ska eleverna göra tidsberäkningar av hårväxt utifrån ett diagram för hårlängd med avseende på tid eller utifrån ett diagram som visar hur håret växer över tid.

Hantverk - Växthastighet hår Länk till annan webbplats.

Hotell och turism - Försäljning av fotbollsresa

I uppgiften ska eleverna beräkna hur antalet deltagare förhåller sig till vinst vid försäljningen av en fotbollsresa med givna kostnader. De ska sedan göra liknande beräkningar vid en prissänkning.

Hotell och turism - Försäljning av fotbollsresa Länk till annan webbplats.

Hotell och turism - Moms

I uppgiften ska eleverna beräkna marginalprocent för en skattesats samt utifrån en kostnadskalkyl beräkna kostnad utan moms.

Hotell och turism - Moms Länk till annan webbplats.

Hotell och turism - Nyckeltal för hotell

I uppgiften ska eleverna beräkna olika nyckeltal för hotell utifrån antal uthyrda rum, antal tillgängliga rum och logiintäkter.

Hotell och turism - Nyckeltal för hotell Länk till annan webbplats.

Hotell och turism - Turistnäring

I uppgiften ska eleverna avläsa och beräkna antal övernattningar i Sverige från utlandsmarknader utifrån ett diagram.

Hotell och turism - Turistnäring Länk till annan webbplats.

Industritekniska - Svetsdatablad

Eleverna ska utifrån en formel för sträckenergi och avlästa värden från svetsdatablad beräkna hur mycket energi som kan tillföras under svetsning. De ska sedan bestämma en svetsnings bredd.

Industritekniska - Svetsdatablad Länk till annan webbplats.

Industritekniska - Tillverka stålrör

I uppgiften ska eleverna beräkna ett stålrörs vikt utifrån densitet och mått på stålrör samt plåten som ska användas vid konstruktion.

Industritekniska - Tillverka stålrör Länk till annan webbplats.

Industritekniska - Tunga lyft

I uppgiften ska eleverna beräkna vikten på ett kolli med stålplåtar utifrån densitet och mått på olika plåtar.

Industritekniska - Tunga lyft Länk till annan webbplats.

Naturbruk - Hästens ungefärliga vikt

I uppgiften ska eleverna bestämma en hästs vikt utifrån tre olika metoder.

Naturbruk - Hästens ungefärliga vikt Länk till annan webbplats.

Naturbruk - Torrsubstans i grovfoder

I uppgiften ska eleverna beräkna mängden torrsubstans i olika foder för att till exempel avgöra hur många hästar en bal torrfoder räcker till.

Naturbruk - Torrsubstans i grovfoder Länk till annan webbplats.

Restaurang och livsmedel - Bordsplacering

I uppgiften ska eleverna ge förslag på möblering för ett större antal middagsgäster utifrån rekommenderad bordsbredd för en person och utifrån mått på bord och matsal.

Restaurang och livsmedel - Bordsplacering Länk till annan webbplats.

Restaurang och livsmedel - Drottningäpplen med vaniljsås

I uppgiften ska eleverna göra beräkningar av olika mängder och volymer utifrån två olika recept. De ska planera tillagningen av ett större antal portioner.

Restaurang och livsmedel - Drottningäpplen med vaniljsås Länk till annan webbplats.

Restaurang och livsmedel - Hygien, miljö och städning

I uppgiften ska eleverna göra beräkningar utifrån rekommenderade värden för hur olika städmedel bör spädas ut.

Restaurang och livsmedel - Hygien, miljö och städning Länk till annan webbplats.

Restaurang och livsmedel - Mängd råvaror

I uppgiftens första del ska eleverna beräkna hur mycket som behövs av olika råvaror. I den andra delen ska eleverna beräkna svinn vid potatisskalning.

Restaurang och livsmedel - Mängd råvaror Länk till annan webbplats.

Restaurang och livsmedel - Prissättning av en lunchportion

I uppgiften ska eleverna prissätta en lunchportion utifrån ett recept och ett cirkeldiagram för hur priset bör fördelas mellan utgifter och inkomster.

Restaurang och livsmedel - Prissättning av en lunchportion Länk till annan webbplats.

VVS och fastighet - Fläktens varvtal

I uppgiften ska eleverna beräkna varvtal och diameter på en remskiva utifrån formel för förhållandet mellan fläktkolv (diameter och varvtal) och remskiva (diameter och varvtal).

VVS och fastighet - Fläktens varvtal Länk till annan webbplats.

VVS och fastighet - Koppla rör

I uppgiftens första del ska eleverna utifrån en tabell beräkna maximal utvidgning för ett rör. I den andra delen ska eleverna beräkna längdutvidgning för expansionslyror.

VVS och fastighet - Koppla rör Länk till annan webbplats.

VVS och fastighet - Vattenflöde i fastighet

I uppgiftens första del ska eleverna beräkna maximalt normalflöde för kallvatten. I den andra delen ska eleverna utifrån ett nomogram beräkna innerdiametern av ett rör till fastigheten.

VVS och fastighet - Vattenflöde i fastighet Länk till annan webbplats.

Vård och omsorg - Hygien, miljö och städning

I uppgiften ska eleverna göra beräkningar utifrån rekommenderade värden för hur olika städmedel bör spädas ut.

Vård och omsorg - Hygien, miljö och städning Länk till annan webbplats.

Vård och omsorg - Medicinberäkning av paracetamol

I uppgiften ska eleverna beräkna dosering av paracetamol utifrån en doseringsanvisning.

Vård och omsorg - Medicinberäkning av paracetamol Länk till annan webbplats.

Vård och omsorg - Riskbedömning av vårdtagare

I uppgiften ska eleverna göra riskbedömningar utifrån formler för BMI samt midja-höft-kvot.

Vård och omsorg - Riskbedömning av vårdtagare Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Grafer och samband

Muntligt bedömningsstöd i matematik 1a.

Procent

Muntligt bedömningsstöd i matematik 1a.

Tallinjen

Muntligt bedömningsstöd i matematik 1a.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Matematik 1b

Lösenordskyddade bedömningsstöd

Grafer och samband

Muntligt bedömningsstöd i matematik 1b.

Procent

Muntligt bedömningsstöd i matematik 1b.

Tallinjen

Muntligt bedömningsstöd i matematik 1b.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Matematik 1c

Lösenordskyddade bedömningsstöd

Grafer och samband

Muntligt bedömningsstöd i matematik 1c.

Procent

Muntligt bedömningsstöd i matematik 1c.

Tallinjen

Muntligt bedömningsstöd i matematik 1c.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Matematik 2a

Öppna bedömningsstöd

El och energi - Faskompensering av pumpmotor

I uppgiften ska eleverna utifrån effekttriangeln för en enfas-motor beräkna hur olika effekter förhåller sig till varandra både innan och efter en fasförskjutning.

El och energi - Faskompensering av pumpmotor Länk till annan webbplats.

Muntligt bedömningsstöd

Eleverna får i uppgift att beskriva ett begrepp från kursen och ge ett exempel på hur och när begreppet är användbart utanför klassrummet.

Muntligt bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Vård och omsorg - Halveringstid

I uppgiften ska eleverna tolka och avläsa värden i en absorptionskurva för ett läkemedel.

Vård och omsorg - Halveringstid Länk till annan webbplats.

Lösenorddskyddade bedömningsstöd

Bedömningsstöd i Matematik 2a våren 2020 version 1

Bedömningsstödet syftar till att stödja en likvärdig betygssättning och passar därför att genomföra vid kursens slut. Det består av tre skriftliga delprov.

Bedömningsstöd i Matematik 2a våren 2020 version 2

Bedömningsstödet syftar till att stödja en likvärdig betygssättning och passar därför att genomföra vid kursens slut. Det består av tre skriftliga delprov.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Matematik 2b

Öppna bedömningsstöd

Muntligt bedömningsstöd

Eleverna får i uppgift att beskriva ett begrepp från kursen och ge ett exempel på hur och när begreppet är användbart utanför klassrummet.

Muntligt bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Lösenorddskyddade bedömningsstöd

Bedömningsstöd i Matematik 2b våren 2020 version 1

Bedömningsstödet syftar till att stödja en likvärdig betygssättning och passar därför att genomföra vid kursens slut. Det består av tre skriftliga delprov.

Bedömningsstöd i Matematik 2b våren 2020 version 2

Bedömningsstödet syftar till att stödja en likvärdig betygssättning och passar därför att genomföra vid kursens slut. Det består av tre skriftliga delprov.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Matematik 2c

Öppna bedömningsstöd

Muntligt bedömningsstöd

Eleverna får i uppgift att beskriva ett begrepp från kursen och ge ett exempel på hur och när begreppet är användbart utanför klassrummet.

Muntligt bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Lösenorddskyddade bedömningsstöd

Bedömningsstöd i Matematik 2c våren 2020 version 1

Bedömningsstödet syftar till att stödja en likvärdig betygssättning och passar därför att genomföra vid kursens slut. Det består av tre skriftliga delprov.

Bedömningsstöd i Matematik 2c våren 2020 version 2

Bedömningsstödet syftar till att stödja en likvärdig betygssättning och passar därför att genomföra vid kursens slut. Det består av tre skriftliga delprov.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Matematik 3b

Lösenorddskyddade bedömningsstöd

Bedömningsstöd i Matematik 3b våren 2020 version 1

Bedömningsstödet syftar till att stödja en likvärdig betygssättning och passar därför att genomföra vid kursens slut. Det består av tre skriftliga delprov.

Bedömningsstöd i Matematik 3b våren 2020 version 2

Bedömningsstödet syftar till att stödja en likvärdig betygssättning och passar därför att genomföra vid kursens slut. Det består av tre skriftliga delprov.

Muntligt bedömningsstöd Matematik 3b

Materialet består av fyra elevuppgifter som fördelas bland eleverna. Eleverna förbereder den uppgift som tilldelats under en förberedelselektion och redovisar sin lösning muntligt inför en mindre grupp vid ett senare tillfälle.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Matematik 3c

Lösenorddskyddade bedömningsstöd

Bedömningsstöd i Matematik 3c våren 2020 version 1

Bedömningsstödet syftar till att stödja en likvärdig betygssättning och passar därför att genomföra vid kursens slut. Det består av tre skriftliga delprov.

Bedömningsstöd i Matematik 3c våren 2020 version 2

Bedömningsstödet syftar till att stödja en likvärdig betygssättning och passar därför att genomföra vid kursens slut. Det består av tre skriftliga delprov.

Muntligt bedömningsstöd Matematik 3c

Materialet består av fyra elevuppgifter som fördelas bland eleverna. Eleverna förbereder den uppgift som tilldelats under en förberedelselektion och redovisar sin lösning muntligt inför en mindre grupp vid ett senare tillfälle.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Matematik 4

Öppna bedömningsstöd

Muntligt bedömningsstöd

Eleverna får i uppgift att beskriva ett begrepp från kursen och ge ett exempel på hur och när begreppet är användbart utanför klassrummet.

Muntligt bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Lösenorddskyddade bedömningsstöd

Bedömningsstöd i Matematik 4 våren 2020 version 1

Bedömningsstödet består av tre delprov.

Bedömningsstöd i Matematik 4 våren 2020 version 2

Bedömningsstödet består av tre delprov.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Matematik 5

Det finns i nuläget inga bedömningsstöd i Matematik 5.

Senast uppdaterad 11 augusti 2023

Innehåll på denna sida