Bedömningsstöd i franska på gymnasial nivå

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet Franska på gymnasial nivå.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Franska 2

Öppna bedömningsstöd

Höra: Au cinéma

Exempeluppgift i hörförståelse.

Höra: Au cinéma Länk till annan webbplats.

Höra: C’est quoi?

Uppgift i hörförståelse där eleverna får lyssna på tio beskrivningar som de ska para ihop med rätt ord.

Höra: C’est quoi? Länk till annan webbplats.

Höra: Le menu

Uppgift i hörförståelse som består av en dialog som utspelar sig på en restaurang.

Höra: Le menu Länk till annan webbplats.

Höra: Pas de télé

Uppgift i hörförståelse där eleverna får lyssna på ett radioreportage där en ung kvinna intervjuas.

Höra: Pas de télé Länk till annan webbplats.

Läsa: C’est quoi, réussir sa vie?

Uppgift i läsförståelse där eleverna ska läsa en kort enkel text där en ung man talar om sina framtidsdrömmar.

Läsa: C’est quoi, réussir sa vie ? Länk till annan webbplats.

Läsa: Petites annonces

Uppgift i läsförståelse där eleverna får läsa ett antal annonser.

Läsa: Petites annonces Länk till annan webbplats.

Läsa: Un e-mail de Joséphine

Uppgift i läsförståelse där eleverna får läsa ett längre mejl från Joséphine till vännen Marc.

Läsa: Un e-mail de Joséphine Länk till annan webbplats.

Formativt material, från nybörjarnivå till franska 2

Syftar till att eleven ska bli medveten om sin egen utveckling och dokumentera sina reflektioner om sin språkutveckling samt sitt eget lärande inom sitt moderna språk.

Formativt material, från nybörjarnivå till franska 2 Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Provmaterial 2015

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

Provmaterial 2016

Muntligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

Höra: Uppgift 1-5

Uppgifter i hörförståelse med facit och inspelningsmanus.

Läsa: Uppgift 1-6

Uppgifter i läsförståelse med facit.

Skriva: Uppgift 1-2

Skrivuppgifter med bedömningsexempel och kommentarer.

Tala: Uppgift 1

Muntlig uppgift med bedömningsexempel och kommentarer.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Franska 3

Öppna bedömningsstöd

Höra: Dialogues

Exempeluppgift i hörförståelse.

Höra: Dialogues Länk till annan webbplats.

Höra: Questions et réponses

Exempeluppgift i hörförståelse.

Höra: Questions et réponses Länk till annan webbplats.

Höra: Un jeune homme au pair

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Un jeune homme au pair Länk till annan webbplats.

Läsa: Choristes

Exempeluppgift i läsförståelse.

Läsa: Choristes Länk till annan webbplats.

Läsa: La glace

Exempeluppgift i läsförståelse.

Läsa: La glace Länk till annan webbplats.

Läsa: Un pique-nique

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Un pique-nique Länk till annan webbplats.

Läsa: Vive les vacances

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Vive les vacances Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

2012 Provmaterial Tala

Muntligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

2016 Provmaterial Reception

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

2017 Provmaterial Reception

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

2017 Provmaterial Skriva

Lärarmaterialet till detta delprov är reviderat utifrån den nya ämnesplanen i moderna språk som trädde i kraft den 1 juli 2021. Muntligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

2018 Provmaterial Tala

Lärarmaterialet till detta delprov är reviderat utifrån den nya ämnesplanen i moderna språk som trädde i kraft den 1 juli 2021. Muntligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

2020 Provmaterial

Kursprov med delvis återanvänt material som genererar ett samlat provbetyg. Fullständiga bedömningsanvisningar finns till varje delprov. Lärarmaterialet är reviderat utifrån den nya ämnesplanen i moderna språk som trädde i kraft den 1 juli 2021.

Höra: Uppgift 1

Uppgift i hörförståelse med facit och inspelningsmanus.

Skriva: Uppgift 1-2

Skrivuppgifter med bedömningsexempel och kommentarer.

Tala: Uppgift 1

Muntlig uppgift med bedömningsexempel och kommentarer.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Franska 4

Öppna bedömningsstöd

Höra: L´argent

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: L´argent Länk till annan webbplats.

Höra: Roland Tolbachoff

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Roland Tolbachoff Länk till annan webbplats.

Höra: Une Annonce

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Une Annonce Länk till annan webbplats.

Läsa: Faits divers 3

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Faits divers 3 Länk till annan webbplats.

Läsa: Juliette

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Juliette Länk till annan webbplats.

Läsa: Pour rire

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Juliette Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

2013 Provmaterial Tala

Muntligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar,

2014 Provmaterial Skriva

Skriftligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar. Lärarmaterialet är reviderat utifrån ämnesplanen för moderna språk som trädde i kraft den 1 juli 2021.

2015 Provmaterial Reception

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

2022 Provmaterial

Kursprov med delvis återanvänt material som genererar ett samlat provbetyg. Fullständiga bedömningsanvisningar (utifrån ämnesplanen som trädde i kraft den 1 juli 2021) finns till varje delprov.

Höra: Uppgift 1-2

Uppgifter i hörförståelse med facit och inspelningsmanus.

Läsa: Uppgift 1

Uppgift i läsförståelse med facit.

Skriva: Uppgift 1

Skrivuppgift med bedömningsexempel och kommentarer.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 november 2022