Bedömningsstöd i biologi på gymnasial nivå

För dig som undervisar elever i biologi finns frivilliga bedömningsstöd i form av prov som stöd för din betygssättning.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Biologi 1

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Biologi 1 VT 2014

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov samt ett laborativt delprov.

Biologi 1 VT 2015

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov samt ett laborativt delprov.

Kursprov Biologi 1 hösten 2012

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov samt ett laborativt delprov.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 juli 2022