Bedömningsstöd i biologi på gymnasial nivå

För dig som undervisar elever i biologi finns frivilliga bedömningsstöd i form av prov som stöd för din betygssättning.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Biologi 1

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Biologi 1 VT 2014

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov samt ett laborativt delprov.

Biologi 1 VT 2015

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov samt ett laborativt delprov.

Kursprov Biologi 1 hösten 2012

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov samt ett laborativt delprov.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 31 oktober 2023

Innehåll på denna sida