Bedömningsstöd i kemi på gymnasial nivå

Som stöd för din betygssättning finns frivilliga bedömningsstöd i form av prov i kurserna Kemi 1 och Kemi 2.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Kemi 1

Öppna bedömningsstöd

Demoprov 1 kemi 1

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov och ett laborativt delprov.

Demoprov 1 kemi 1 Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Kemi 1, vårterminen 2024

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov (180 min) och ett laborativt delprov (90 min + 10 min för uppstart).

Kemi 1, vårterminen 2020

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov och ett laborativt delprov.

Kemi 1, vårterminen 2017

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov och ett laborativt delprov.

Kemi 1, vårterminen 2016

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov och ett laborativt delprov.

Kemi 1, vårterminen 2015

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov och ett laborativt delprov.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.


Kemi 2

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Kemi 2, vårterminen 2022

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov och ett laborativt delprov.

Kemi 2, vårterminen 2018

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov och ett laborativt delprov.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 08 april 2024

Innehåll på denna sida