Bedömningsstöd i kemi på gymnasial nivå

Som stöd för din betygssättning finns frivilliga bedömningsstöd i form av prov i kurserna Kemi 1 och Kemi 2.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Kemi 1

Öppna bedömningsstöd

Demoprov 1 kemi 1

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov och ett laborativt delprov.

Demoprov 1 kemi 1 Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Kemi 1 vårterminen 2015 - 2020

Bedömningsstöden består av ett teoretiskt delprov och ett laborativt delprov.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Kemi 2

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Kemi 2 Vårterminen 2022

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov och ett laborativt delprov.

Kemi 2 Vårterminen 2018

Bedömningsstödet består av ett teoretiskt delprov och ett laborativt delprov.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 21 oktober 2022