Bedömningsstöd i dans på gymnasial nivå

Det finns stöd för din bedömning i ämnet dans, dansteknik, för yrkesdansare, klassisk balett 1 och modern nutida dans 1.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Öppna bedömningsstöd

Klassisk balett 1/Ballet 1

I bedömningsstödet exemplifieras delar av betygskriterierna genom elevprestationer i genren dansteknik för yrkesdansare - klassisk balett.

Klassisk balett 1/Ballet 1 Länk till annan webbplats.

Modern nutida dans 1/Contemporary 1

I bedömningsstödet exemplifieras delar av betygskriterierna genom elevprestationer i genren dansteknik för yrkesdansare - modern nutida dans.

Modern nutida dans 1/Contemporary 1 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 31 oktober 2023

Innehåll på denna sida