Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk på gymnasial nivå

Du hittar bedömningsstöd i kurserna Svenska 1, 2 och 3 samt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Svenska som andraspråk 1

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Muntligt anförande, svenska kurs 1

Inspelade exempel på uppgift i muntlig framställning där eleverna håller ett anförande inom temat ”i andras ögon”.

Muntligt anförande, svenska som andraspråk kurs 1

Inspelade exempel på uppgift i muntlig framställning där eleverna håller ett anförande inom temat ”i andras ögon”.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Svenska som andraspråk 2

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Litterär analys uppgift 1, svenska kurs 2

Eleverna ska läsa en novell av den sudanesiske författaren Tayeb Salih och ska beskriva en av karaktärernas situation.

Litterär analys uppgift 2, svenska kurs 2

Eleverna ska läsa en novell av Inez Strandell och ska beskriva hur novellen är uppbyggd.

Litterär analys uppgift 3, svenska kurs 2

Eleverna ska läsa en dikt av Gustaf Fröding och ska tolka dikten med en sammanhängande text.

Litterär analys uppgift 4, svenska kurs 2

Eleverna ska läsa två dikter av Siv Arb och Kristina Lugn och ska tolka dikterna med en sammanhängande text.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Svenska som andraspråk 3

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Kurs 3, svenska som andraspråk, Delprov B (2019)

Delprovet innehåller anföranden som eleverna ska hålla.

Kurs 3, svenska, Delprov B

Delprovet innehåller anföranden som eleverna ska hålla.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 juli 2022