Bedömningsstöd i spanska på gymnasial nivå

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet Spanska på gymnasial nivå.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Spanska 2

Öppna bedömningsstöd

Höra: Diálogos

Uppgift i hörförståelse där eleven får lyssna på tio dialoger som utspelar sig i olika miljöer.

Höra: Diálogos Länk till annan webbplats.

Höra: Entrevista con Andrea, una futbolista chilena

Uppgift i hörförståelse som består av en intervju med en chilenska som berättar om sitt deltagande i Gothia Cup.

Höra: Entrevista con Andrea, una futbolista chilena Länk till annan webbplats.

Höra: Pequeños temas

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Pequeños temas Länk till annan webbplats.

Läsa: Clara

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Clara Länk till annan webbplats.

Läsa: El chocolate

Uppgift i läsförståelse där eleverna får läsa en kort faktatext om chokladens historia och utbredning.

Läsa: El chocolate Länk till annan webbplats.

Läsa: Emails de Argentina

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Emails de Argentina Länk till annan webbplats.

Läsa: Inés, una estudiante chilena

Uppgift i läsförståelse där eleverna får läsa en text om hur det kan vara att studera på gymnasiet i Chile.

Läsa: Inés, una estudiante chilena Länk till annan webbplats.

Läsa: La naturaleza en Suecia

Uppgift i läsförståelse där eleverna får läsa korta informationstexter om att turista i svensk natur.

Läsa: La naturaleza en Suecia Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

2019 Provmaterial

Kursprov med delvis återanvänt material som genererar ett samlat provbetyg. Fullständiga bedömningsanvisningar finns till varje delprov.

2017 Provmaterial Skriva

Skriftligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

2015 Provmaterial Reception

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

Höra: Uppgift 1-3

Uppgifter i hörförståelse med facit och inspelningsmanus

Läsa: Uppgift 1-4

Uppgifter i läsförståelse med facit.

Tala: Uppgift 1

Muntlig uppgift med bedömningsexempel och kommentarer.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Spanska 3

Öppna bedömningsstöd

Höra: Diálogos

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Diálogos Länk till annan webbplats.

Höra: En busca de trabajo

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: En busca de trabajo Länk till annan webbplats.

Höra: Preguntas y respuestas

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Preguntas y respuestas Länk till annan webbplats.

Läsa: Casa Alianza

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Casa Alianza Länk till annan webbplats.

Läsa: Noticias

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Noticias Länk till annan webbplats.

Läsa: Una historia de amor

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Una historia de amor Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

2020 Provmaterial

Kursprov med delvis återanvänt material som genererar ett samlat provbetyg. Fullständiga bedömningsanvisningar finns till varje delprov. Lärarmaterialet är reviderat utifrån den nya ämnesplanen i moderna språk som trädde i kraft den 1 juli 2021.

2017 Provmaterial Reception

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

2016 Provmaterial Skriva

Lärarmaterialet till detta delprov är reviderat utifrån den nya ämnesplanen i moderna språk som trädde i kraft den 1 juli 2021. Skriftligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

2015 Provmaterial Reception

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

2014 Provmaterial Tala

Muntligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

Höra: Uppgift 1

Uppgift i hörförståelse med facit och inspelningsmanus

Läsa: Uppgift 1

Uppgift i läsförståelse med facit

Skriva: Uppgift 1

Skrivuppgift med bedömningsexempel och kommentarer

Tala: Uppgift 1

Muntlig uppgift med bedömningsexempel och kommentarer.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Spanska 4

Öppna bedömningsstöd

Höra: Las corridas de toros – ¿cultura o crueldad?

Exempeluppgift i hörförståelse med facit
Höra: Las corridas de toros – ¿cultura o crueldad? Länk till annan webbplats.

Höra: Noticias

Exempeluppgift i hörförståelse med facit

Höra: Noticias Länk till annan webbplats.

Läsa: Blog de viaje

Exempeluppgift i läsförståelse med facit

Läsa: Blog de viaje Länk till annan webbplats.

Läsa: Guajira guantanamera

Exempeluppgift i läsförståelse med facit

Läsa: Guajira guantanamera Länk till annan webbplats.

Läsa: Valores y sentimientos

Exempeluppgift i läsförståelse med facit

Läsa: Valores y sentimientos Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

2022 Provmaterial

Kursprov med delvis återanvänt material som genererar ett samlat provbetyg. Fullständiga bedömningsanvisningar (utifrån ämnesplanen som trädde i kraft den 1 juli 2021) finns till varje delprov.

2018 Provmaterial Skriva

Skriftligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar. Lärarmaterialet är reviderat utifrån ämnesplanen för moderna språk som trädde i kraft den 1 juli 2021.

2016 Provmaterial Reception

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar

Höra: Uppgift 1-2

Uppgift i hörförståelse med facit och inspelningsmanus

Läsa: Uppgift 1-2

Uppgift i läsförståelse med facit

Skriva: Uppgift 1

Skrivuppgift med bedömningsexempel och kommentarer

Tala: Uppgift 1

Muntlig uppgift med bedömningsexempel och kommentarer

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 november 2022