Bedömningsstöd i historia på gymnasial nivå

Det finns stöd för din bedömning och betygssättning i kurserna Historia 1a1 och 1b.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Öppna bedömningsstöd

Bedömningsstöd i historia 1a1 och 1b

Uppgiften prövar elevernas förmåga att använda källor för att resonera om en historisk frågeställning.

Bedömningsstöd i historia 1a1 och 1b Länk till annan webbplats.

Kursprov i historia 1a1 från vt 2015

Prövar elevernas kunskaper mot de mål som anges i ämnesplanen och de betygskriterier som finns. Provet är ett sammanhållet skriftligt prov. Det tar 80 minuter att genomföra.

Kursprov i historia 1a1 från vt 2015 Länk till annan webbplats.

Kursprov i historia 1b från vt 2015

Prövar elevernas kunskaper mot de mål som anges i ämnesplanen och de betygskriterier som finns. Provet består av två skriftliga delprov; 100 minuter för del 1 och 80 minuter för del 2.

Kursprov i historia 1b från vt 2015 Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Kursprov Historia 1a1 VT 2016

Eleverna ska hantera en historisk referensram och ska ge historiska exempel.

Kursprov Historia 1a1 VT 2017

Eleverna ska hantera en historisk referensram och ska ge historiska exempel.

Kursprov Historia 1b VT 2016

Bedömningsstödet består av två delprov.

Kursprov Historia 1b VT 2017

Bedömningsstödet består av två delprov.

Kursprov Historia 1b VT 2018

Bedömningsstödet består av två delprov.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 09 augusti 2023

Innehåll på denna sida