Bedömningsstöd i tyska på gymnasial nivå

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet Tyska på gymnasial nivå.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Tyska 2

Öppna bedömningsstöd

Höra: Dialoge

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Dialoge Länk till annan webbplats.

Höra: Erfahrungen im Ausland

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Erfahrungen im Ausland Länk till annan webbplats.

Höra: Marina

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Marina Länk till annan webbplats.

Höra: Wo befinden sie sich?

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Wo befinden sie sich? Länk till annan webbplats.

Läsa: Das bin ich

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Das bin ich Länk till annan webbplats.

Läsa: Ein Brief von Lena

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Ein Brief von Lena Länk till annan webbplats.

Läsa: Familienanzeigen

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Familienanzeigen Länk till annan webbplats.

Läsa: Gespräche

Publicerat: 2022-04-11

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Gespräche Länk till annan webbplats.

Formativt material, Från nybörjarnivå till Tyska 2

Syftar till att eleven ska bli medveten om sin egen utveckling och dokumentera sina reflektioner om sin språkutveckling samt sitt eget lärande inom sitt moderna språk.

Formativt material, Från nybörjarnivå till Tyska 2 Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

2019 Provmaterial

Kursprov med delvis återanvänt material som genererar ett samlat provbetyg. Fullständiga bedömningsanvisningar finns till varje delprov.

2015 Provmaterial Reception

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

2016 Provmaterial Tala

Muntligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

Höra: Uppgift 1-3

Uppgifter i hörförståelse med facit och inspelningsmanus.

Läsa: Uppgift 1-3

Uppgifter i läsförståelse med facit.

Skriva: Uppgift 1

Skrivuppgift med bedömningsexempel och kommentarer.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Tyska 3

Öppna bedömningsstöd

Höra: Fragen und Antworten

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Fragen und Antworten Länk till annan webbplats.

Höra: Karl der Große

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Karl der Große Länk till annan webbplats.

Höra: Karriere in Asien

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Karriere in Asien Länk till annan webbplats.

Höra: Robinson Club

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Robinson Club Länk till annan webbplats.

Höra: Veronikas Zimmer

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Veronikas Zimmer Länk till annan webbplats.

Läsa: Aus der Zeitung

Exempeluppgift med facit.

Läsa: Aus der Zeitung Länk till annan webbplats.

Läsa: Grill-Variationen

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Grill-Variationen Länk till annan webbplats.

Läsa: Megapeinlich

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Megapeinlich Länk till annan webbplats.

Läsa: Neue Schul-Cafeteria

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Neue Schul-Cafeteria Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

2020 Provmaterial

Kursprov med delvis återanvänt material som genererar ett samlat provbetyg. Fullständiga bedömningsanvisningar finns till varje delprov. Lärarmaterialet till detta kursprov är reviderat utifrån den nya ämnesplanen i moderna språk som trädde i kraft den 1 juli 2021.

2018 Skriva

Lärarmaterialet till detta delprov är reviderat utifrån den nya ämnesplanen i moderna språk som trädde i kraft den 1 juli 2021. Skriftligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

2018 Provmaterial Reception

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

2016 Provmaterial Reception

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

2015 Provmaterial Tala

Muntligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

Skriva: Uppgift 1

Skrivuppgift med fullständiga bedömningsanvisningar

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Tyska 4

Öppna bedömningsstöd

Höra: Esstrends

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Esstrends Länk till annan webbplats.

Höra: Wo

Exempeluppgift i hörförståelse med facit.

Höra: Wo Länk till annan webbplats.

Läsa: Der Express

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Der Express Länk till annan webbplats.

Läsa: Überschriften und Texte - 1. Gefährliche Tiere

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Überschriften und Texte - 1. Gefährliche Tiere Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

2022 Provmaterial

Kursprov med delvis återanvänt material som genererar ett samlat provbetyg. Fullständiga bedömningsanvisningar (utifrån ämnesplanen som trädde i kraft den 1 juli 2021) finns till varje delprov.

2017 Provmaterial Skriva

Skriftligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar. Lärarmaterialet är reviderat utifrån ämnesplanen i moderna språk som trädde i kraft den 1 juli 2021.

2014 Provmaterial Reception

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

2013 Provmaterial Tala

Muntligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

Höra: Uppgift 1-2

Publicerat: 2018-07-17

Uppgifter i hörförståelse med facit och inspelningsmanus.

Läsa: Uppgift 1-3

Publicerat: 2022-04-19

Uppgifter i läsförståelse med facit

Skriva: Uppgift 1

Skrivuppgift med bedömningsexempel och kommentarer.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 november 2022