Bedömningsstöd i naturkunskap på gymnasial nivå

Som stöd för bedömning i naturkunskap finns ett bedömningsstöd.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Naturkunskap 1a2 och 1b

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Att välja mjölk i kyldisken

Bedömningsstödet utgår från de målpunkter och delar av syftet som rör elevers förmåga att diskutera, göra ställningstaganden och formulera handlingsalternativ i frågor som relaterar till hälsa och miljö.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 19 juni 2023

Innehåll på denna sida