Bedömningsstöd i naturkunskap på gymnasial nivå

Som stöd för bedömning i naturkunskap finns ett bedömningsstöd.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Naturkunskap 1a2 och 1b

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Att välja mjölk i kyldisken

Bedömningsstödet utgår från de målpunkter och delar av syftet som rör elevers förmåga att diskutera, göra ställningstaganden och formulera handlingsalternativ i frågor som relaterar till hälsa och miljö.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 16 juni 2022