Bedömningsstöd i idrott och hälsa på gymnasial nivå

Som stöd för din bedömning finns ett bedömningsstöd med exempel från kursen Idrott och hälsa 1.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Öppna bedömningsstöd

Bedömningsstöd i Idrott och hälsa

Materialet består av tre delar: En allmän inledning till lärares bedömnings- och betygssättningsuppdrag, en utredande text kring några centrala begrepp, samt exempel på konkreta bedömningssituationer.

Bedömningsstöd i Idrott och hälsa Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 26 juni 2023

Innehåll på denna sida