Bedömningsstöd i idrott och hälsa på gymnasial nivå

Som stöd för din bedömning finns ett bedömningsstöd med exempel från kursen Idrott och hälsa 1.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Öppna bedömningsstöd

Bedömningsstöd i Idrott och hälsa

Materialet består av tre delar: En allmän inledning till lärares bedömnings- och betygssättningsuppdrag, en utredande text kring några centrala begrepp, samt exempel på konkreta bedömningssituationer.

Bedömningsstöd i Idrott och hälsa Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 16 juni 2022