Bedömningsstöd i samhällskunskap på gymnasial nivå

Det finns ett material som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning i kurserna 1a1 och 1b.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Samhällskunskap 1a1 och 1b

Öppna bedömningsstöd

Bedömningsstöd i kurs 1a1 och 1b

Eleven ska besvara frågor som handlar om hur makt och påverkan kan se olika ut i en demokrati och i en diktatur.

Bedömningsstöd i kurs 1a1 och 1b Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 19 juni 2023

Innehåll på denna sida