Bedömningsstöd i fysik på gymnasial nivå

Som stöd för din betygssättning finns frivilliga bedömningsstöd i form av prov i kurserna Fysik 1 och 2.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Fysik 1

Öppna bedömningsstöd

Bedömningsexempel för fysik 1

Materialet fungerar som ett exempel på hur ett bedömningsstöd i fysik 1 kan se ut.

Bedömningsexempel för fysik 1 Länk till annan webbplats.

Frisläppt Kursprov Fysik 1 våren 2014 Delprov A + B

Bedömningsstödet består av en teoretisk del och en laborativ del.

Frisläppt Kursprov Fysik 1 våren 2014 Delprov A + B Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Fysik 1 våren 2022 del A

Delprov A.

Fysik 1 våren 2022 del B

Delprov B.

Kursprov fysik 1 hösten 2018 Del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Kursprov fysik 1 hösten 2018 Del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Kursprov fysik 1 hösten 2017 Del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Kursprov fysik 1 hösten 2017 Del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Kursprov fysik 1 hösten 2015 Del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Kursprov fysik 1 hösten 2015 Del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Kursprov fysik 1 hösten 2014 Del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Kursprov fysik 1 hösten 2014 Del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Kursprov fysik 1 hösten 2012

Bedömningsstödet består av en teoretisk del och en laborativ del.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Fysik 2

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Fysik 2 våren 2020 del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Fysik 2 våren 2020 del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Kursprov fysik 2 hösten 2016 del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Kursprov fysik 2 hösten 2016 del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Kursprov fysik 2 hösten 2014 del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Kursprov fysik 2 hösten 2014 del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Kursprov fysik 2 hösten 2013 del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Kursprov fysik 2 hösten 2013 del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Senast uppdaterad 11 juli 2022