Bedömningsstöd i fysik på gymnasial nivå

Som stöd för din betygssättning finns frivilliga bedömningsstöd i form av prov i kurserna Fysik 1 och 2.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Fysik 1

Öppna bedömningsstöd

Bedömningsexempel för fysik 1

Materialet fungerar som ett exempel på hur ett bedömningsstöd i fysik 1 kan se ut.

Bedömningsexempel för fysik 1 Länk till annan webbplats.

Frisläppt Kursprov Fysik 1 våren 2014 Delprov A + B

Bedömningsstödet består av en teoretisk del och en laborativ del.

Frisläppt Kursprov Fysik 1 våren 2014 Delprov A + B Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Fysik 1 våren 2022 del A

Delprov A.

Fysik 1 våren 2022 del B

Delprov B.

Kursprov fysik 1 hösten 2018 Del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Kursprov fysik 1 hösten 2018 Del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Kursprov fysik 1 hösten 2017 Del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Kursprov fysik 1 hösten 2017 Del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Kursprov fysik 1 hösten 2015 Del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Kursprov fysik 1 hösten 2015 Del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Kursprov fysik 1 hösten 2014 Del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Kursprov fysik 1 hösten 2014 Del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Kursprov fysik 1 hösten 2012

Bedömningsstödet består av en teoretisk del och en laborativ del.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Fysik 2

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Fysik 2 våren 2020 del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Fysik 2 våren 2020 del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Kursprov fysik 2 hösten 2016 del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Kursprov fysik 2 hösten 2016 del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Kursprov fysik 2 hösten 2014 del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Kursprov fysik 2 hösten 2014 del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Kursprov fysik 2 hösten 2013 del A

Bedömningsstödet består av en teoretisk del.

Kursprov fysik 2 hösten 2013 del B

Bedömningsstödet består av en laborativ del.

Senast uppdaterad 19 juni 2023

Innehåll på denna sida