Podcast: Så fungerar TMO, traumamedveten omsorg

Lyssna till våra avsnitt i Skolverkspodden som handlar om hur traumamedveten omsorg, TMO kan vara till hjälp för alla som möter barn och unga i och utanför skolan. Avsnitt från både förskola, grundskola och gymnasieskola.

Den här podden är

  • för vuxna som i sin vardag är nära barn och unga och som upplever deras utsatthet
  • för dig som vill göra skillnad och vill vara del av en positiv hälsosam utveckling.

Genom att lyssna på podden kommer du att få en bra introduktion i vad TMO är. Du kan pröva TMO:s förhållningssätt direkt efter att du lyssnat.

Skuggad tecknad bild på två barn i mörk silhuett.

Traumamedveten omsorg för vem och varför (tid 27:11 min.)

I det första avsnittet samtalar Lena Nagle från Skolverket och Lovisa Bonerfält från Rädda Barnen om vad det innebär att vara traumamedveten, varför det är viktigt och hur gör man. Samtalet berör också vikten av omsorg om individen.

Samtalet fördjupar behovet av kunskaper och förståelse för ett förhållningssätt som stärker barn och ungas upplevda trygghet och tillitsfulla relationer inom förskola och skola. en plats för utveckling och lärande och där alla barn och elever tillbringar stor del av sin uppväxt.

Transkribering: Traumamedveten omsorg för vem och varför (pdf) Pdf, 137 kB.

TMO i förskolan – erfarenheter och utmaningar (tid 25:26 min.)

I det andra avsnittet samtalar Theresia Forsberg från Rädda Barnen med Denice Östman och Helen Karlsson från förskolor i Örebro. Ett av deras mål med utbildningen i TMO är att ge pedagogerna en förmåga och ökad kompetens att på bästa sätt möta och ge barnen i förskolan möjligheter att utveckla en god och sund självbild.

Reflektioner efter utbildningen:

"Vi fick insikt i hur vi människor reagerar i olika situationer exempelvis hur vår hjärna fungerar i olika situationer"

”Det krävs en lugn hjärna för att skapa en lugn hjärna”.

Transkribering: TMO i förskolan - erfarenheter och utmaningar (pdf) Pdf, 110 kB.

TMO i gymnasieskolan – hela skolan har blivit lugnare (tid 29:19 min)

I det tredje avsnittet samtalar Marcus Westergren från Rädda Barnen med Joakim Eliasson och Urim Ahmeti från Praktiska gymnasiet i Kristianstad. Deras utmaning var bland annat att skolan behövde ett gemensamt förhållningssätt i att tidigt möta elevers olika behov och utsatthet.
Ett mål med utbildningen i TMO är att ge personalen i skolan enkla och användbara verktyg att snabbt komma fram till gemensamma åtgärder.

Reflektioner efter utbildningen:

"Det märks tydligt hur det har blivit lugnare i korridorerna och i hela skolan"

”Eleverna blev nyfikna, och ville börja prata om känslor”.

Transkribering: TMO i gymnasieskolan - hela skolan har blivit lugnare(pdf) Pdf, 70 kB.

TMO i grundskolan – om implementering och empatitrötthet

I det fjärde avsnittet samtalar Helena Ljessnoi från Rädda Barnen med Anvar Jusufbegovic och Mayleane Haffner från Köping om att implementera och hålla TMO levande i hela skolans verksamhet. Samtalet tar också upp betydelsen av kunskaper och förståelse för begreppen empatitrötthet och empatiparadoxen samt om vikten av den kollegiala omsorgen.

Reflektioner från deltagarna:

" Våga tro på att det är ni som är i barn och ungdomars vardag är de viktiga vuxna som gör skillnad i att återhämta sig från svåra upplevelser genom att skapa trygghet och relation "

” Vikten av att arbeta med trygghet i samma utsträckning som kunskapsdelen”.

Transkribering: TMO i grundskolan – om implementering och empatitrötthet (pdf) Pdf, 73 kB.

Det här är TMO, traumamedveten omsorg

  1. TMO, traumamedveten omsorg, är ett forskningsbaserat förhållningssätt som syftar till att skapa miljöer som främjar läkning och återhämtning.
  2. Kunskapen bygger på forskning av bland andra psykologen Howard Bath. Den utgår från tre grundläggande mänskliga behov: trygghet, positiva relationer samt strategier för att hantera svåra tankar och känslor, så kallad coping.
  3. Inom TMO är utgångspunkten alltid att ett barn gör så gott det kan. Bakom problematiska beteenden finns behov som inte är tillgodosedda.

Mer om TMO, traumamedveten omsorg

TMO, utbildning i traumamedveten omsorg

TMO, utbildning i traumamedveten omsorg - Skolverket Länk till annan webbplats.

Viktiga verktyg för viktiga vuxna - TMO, traumamedveten omsorg

Verktyg för att möta barn och unga som har genomgått trauma – TMO - Skolverket Länk till annan webbplats.

TMO – stöd till barn som upplevt svåra händelser

Traumamedveten omsorg - TMO - Rädda Barnen (raddabarnen.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 02 november 2023.