Få fart på ert internationella arbete – fortbildning

Har du ansvar för arbetet med internationalisering inom inom komvux och folkhögskola? Varmt välkommen till en fortbildning som omfattar en fysisk lunch-till-lunchträff och en uppföljande digital halvdag.

Vi lever i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. I den kommunala vuxenutbildningens läroplan är rektors ansvar för verksamhetens internationella kontakter tydlig.

Under dessa dagar får du inspiration, exempel och metoder för hur du och din arbetsgrupp kan arbeta med internationalisering och utveckla era kontakter med omvärlden.

Skolverket står för seminariedagarna och lunch vid den fysiska träffen. Eventuella resor och logi står deltagarna för själva.

Tid och plats

Seminariedagar 18 – 19 september 2024 i UHRs lokaler på Solna strandväg 132B, 171 41 Solna

Digital seminariedag 8 oktober 2024 (inbjudan med länk kommer via mejl efter den fysiska träffen)

Målgrupp:

Skolledare i kommunal vuxenutbildning, folkhögskola samt andra med ansvar för vuxenutbildningens internationalisering.
Seminariet riktar sig till dig som är nyfiken på och vill komma igång med verksamhetens internationaliseringsarbete.

Om du är ansvarig för internationaliseringsarbetet inom förskola, grundskola och gymnasieskola rekommenderar vi fortbildningen Att leda och utveckla skolans internationella arbete.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 6 september.

Max 2 deltagare per enhet. Antalet platser är begränsat och fördelas enligt principen ”först-till-kvarn”

Observera att en anmälan innebär deltagande till alla tre dagar.

Anmäl dig till fortbildningen Få fart på skolans internationella arbete Länk till annan webbplats.

Program

Onsdag 18 september

Registrering och lunch

Registrering 10.30-11.00 Vi bjuder därefter på gemensam lunch på närliggande restaurang.

13.00 Introduktion

Tommy Lagergren, chef för skolutvecklingsavdelningen Skolverket
Timmy Larsson, undervisningsråd Skolverket

13.15 Utblick i världen

Göran von Sydow är chef för Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). Göran von Sydow är doktor i statsvetenskap och har tidigare bland annat varit verksam vid Stockholms universitet och Regeringskansliet. Han kommer att berätta om sina erfarenheter av internationella studier och hur det har format hans yrkesliv.

14.00 EU:s agenda för vuxnas lärande

AnneCatrine Uusitalo, undervisningsråd Skolverket presenterar EAAL

14.25 Paus

14.45 Internationalisering, måste vi!?

AnneCatrine Uusitalo och Timmy Larsson, undervisningsråd Skolverket

15.05 Sverige – Europa, hur fungerar utbildningssystemen i olika länder?

Stefan Quas, undervisningsråd, Skolverket

15.30 Utbyten så in i Norden - aktuellt från Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL)
Agnetha Kronqvist, undervisningsråd, Skolverket

16.10 Gruppdiskussioner: Temperaturmätaren “Hur internationell är er verksamhet”

17.00 Slut

Torsdag 19 september

09.00 Att säkerställa kvalitet

Anna Mogren, forskare och verksam utbildningsledare inom högre utbildning talar om relevansen av internationella och hållbara perspektiv i utbildning.

09.40 Internationellt samarbete

Mia Sandvik, Aline Rojas Österlind och Suzanne Jenner, UHR, presenterar UHR:s internationella programutbud.

Atlas, Erasmus+, EPALE och Nordplus.

10.20 Inspiration

Irina Sadakova från Sundbybergs vuxenutbildning berättar om deras olika typer av internationella projekt.

10.40 Paus

10.55 Hur kan du organisera ditt internationaliseringsarbete?

Tips råd och konkreta exempel från vår panel.

  • Åke Larsson, rektor Kista Folkhögskola
  • Maria Walter, internationell koordinator Skellefteå Vuxenutbildning
  • Martin Dahl, internationell koordinator Borås vuxenutbildning
  • Erhan Bayram, Erasmus+koordinator Hällefors folkhögskola

11.30 Projektlogik

Magnus Hallbåter, UHR

11.50 Gruppdiskussioner

12.30 Lunch

Vi bjuder på enklare lunch på plats i UHR:s lokaler.

13.00 Slut

Tisdag 8 oktober

Länk med inbjudan kommer via mejl.

09.00 Att resa för att lära - är det någon vits med det?

Angela Andersson, UHR, presenterar “Showing and Identifying Impact of Erasmus+ on EU and National Level– Adult Education”, en europeisk studie med fokus på personalmobilitet inom vuxenutbildningssektorn.

09.20 Tidsplan för ansökan om bidrag och kontaktskapande verksamhet

Aline Rojas Österlind och Suzanne Jenner, UHR

09.40 Paus

10.00 Möten med kollegor i Europa i digitala rum

11.10 Avrundning och fortsatt stöd

Aline Rojas Österlind och Suzanne Jenner, UHR, samt Timmy Larsson och AnneCatrine Uusitalo, undervisningsråd, Skolverket, informerar om fortsatt stöd.

11.30 Slut

(med reservation för eventuella förändringar)

Kontakt

euagendanvux@skolverket.se
suzanne.jenner@uhr.se


Senast uppdaterad 16 maj 2024.