Att leda och utveckla skolans internationella arbete – fortbildning

Ansvarar du för din skolas arbete med internationalisering? Varmt välkommen till en kostnadsfri utbildning som omfattar en fysisk heldagsträff och en uppföljande digital halvdag.

Vi lever i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. I grundskolans och gymnasieskolans läroplaner är rektors ansvar för skolans internationella kontakter tydligt.

I Skolverkets och Universitets- och högskolerådets (UHR) fortbildning för skolledare får du inspiration, exempel och metoder för hur du och din arbetsgrupp kan arbeta med internationalisering och utveckla era kontakter med omvärlden.

Skolverket står för seminariedagarna och lunch vid den fysiska träffen. Eventuella resor och boende står deltagarna för själva.

Tid och plats

Onsdagen den 16 oktober 9.00–16.30 med registrering och frukostsmörgås från klockan 8.30: Fysisk konferensdag i UHR:s lokaler på Solna Strandväg 132 B, Solna.

Fredagen den 25 oktober 9.00–12.00: Digital seminariedag. Inbjudan med länk kommer via mejl efter den fysiska träffen.

Målgrupp

Skolledare och rektorer i förskola, grundskola och gymnasieskola, ledningsgrupp och lärare med ansvar för internationaliseringsarbete. Deltagare kan också ha ett övergripande ansvar för arbete med skolans internationalisering, exempelvis på huvudmannanivå.

Seminariet är på grundläggande nivå och riktar sig till dig som vill komma igång med ditt arbete med internationalisering och inte har någon aktuell erfarenhet av att använda UHR:s internationella program. Det riktar sig inte till dig som bedriver projekt i något av UHR:s internationella program (Atlas, Nordplus eller Erasmus+).

Om du är verksam skolledare inom vuxenutbildning rekommenderar vi fortbildningen Få fart på ert internationella arbete.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 13 september. Anmälan kan komma att stänga tidigare om platserna fylls.

Maximalt 2 deltagare per enhet. Antalet platser är begränsat och där rektorer prioriteras.

Observera att en anmälan innebär deltagande på alla träffar.

Anmäl dig till fortbildningen Att leda och utveckla skolans internationella arbete Länk till annan webbplats.

Program

Programmet hittar du på UHR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vid frågor om anmälan mejla till fortbildningforrektorer@skolverket.se

Vid frågor om fortbildningens innehåll mejla till susanne.larsson@uhr.se

Senast uppdaterad 20 maj 2024.