Uppsökande verksamhet och tillsyn av förskolor

Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor. Utveckla din kompetens och förståelse för vad ansvaret innebär. Sedan den 1 juli 2023 måste alla kommuner också arbeta för att fler barn ska gå i förskolan.