Värdegrund och arbetsmiljö

Skolhuvudmannen har ansvaret för elevernas och personalens arbetsmiljö. Här finns stöd för arbetet med skolans värdegrund, arbetsmiljö och trygghet och studiero.