Det här är NCS

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling och skolbibliotek, NCS, arbetar med att stimulera huvudmän, förskolor och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling. NCS stödjer nätverk i hela Sverige och håller i processtöd för dig som har ett uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare.

Skolbibliotek – en del av NCS

Vår instruktion för NCS ändrades 2 maj 2022 och omfattar nu även skolbibliotekets verksamhet. Arbetet kommer att ta form under hösten 2022 och ska vara ett komplement till det stöd som Skolverket erbjuder idag.

Nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare

NCS stödjer språk-, läs- och skrivutvecklare i olika regioner och storstadskommuner i hela Sverige. För språk-, läs- och skrivutvecklare inom förskola eller skola kan det finnas möjlighet att ingå i ett regionalt nätverk tillsammans med andra med samma uppdrag. Idag finns 18 nätverk spridda över landet.

Nätverken ska bidra till att undervisningen i regionens förskolor och skolor utvecklas systematiskt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att:

 • stärka kunskapen inom aktuella områden som rör barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling
 • vara en arena för didaktiska samtal och erfarenhetsutbyte
 • synliggöra och stödja utvecklingsarbeten.

Nätverken anordnar forskningscirklar, seminarier, föreläsningar, språkdagar med mera.

Nätverksplan

Den som leder ett regionalt nätverk har en nätverksplan som stöd i uppdraget. I planen kan du läsa mer om hur arbetet i nätverken utformas.

Ladda ner nätverksplan Pdf, 106 kB Pdf, 107 kB. (Pdf, 107 kB) (Pdf, 106 kB)

Har du ett uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare? Se om det finns ett nätverk i just din region.

Nätverk

Dalarna

Jessica Therén

Göteborgs stad

Lisa Molin

Center för skolutveckling, Göteborgs stads webbplats Länk till annan webbplats.

Halland/NV Skåne

Erica Eklöf

Malmö stad

Petra Alfe Åslund

Norrbotten

Erica Lövgren

NCS Norrbottens blogg Länk till annan webbplats.

Småland/Blekinge/Öland

Jennie Elvö

Nätverk för Småland, Blekinge och Öland, Linnéuniversitetets webbplats Länk till annan webbplats.

Stockholmsregionen

Mona Karlsson

Stockholms stad

Richard Hultén

Skåne

Annika Ingelström-Nilsson

Södermanland

Rosencrantz Charlotte

Värmland

Marlene Andersson

Västerbotten/ Umeå/ Örnsköldsvik

Therese Vallin

Västernorrland/Hälsingland och Jämtland

Annika Svensson

Språk-, läs- och skrivutvecklare, Mittuniversitets webbplats Länk till annan webbplats.

Västra Götaland

Pernilla Holmberg

Östergötland

Rusalina Ehnvall

Nätverk i Östergötland Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Nätverk för förskolan

Stockholmsregionen (inkl. Uppsala och Enköping)

Mona Karlsson

Malmö stad

Kristina Westlund

Har du frågor om nätverken?

Kontakta oss om du har frågor om nätverken eller vill komma i kontakt med någon av nätverksledarna ovan.

E-post till ncs@skolverket.se

Introduktion och fortsatt stöd för språk-, läs- och skrivutvecklare

NCS erbjuder processtöd både för dig som är relativt ny i din roll och för dig som har mer erfarenhet och har deltagit i NCS utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare. Vi har ett stöd som vänder sig till förskolan och ett som vänder sig till skolan.

Introduktion för språk-, läs- och skrivutvecklare

Den första omgången av Introduktion för språk-, läs- och skrivutvecklare startar september 2022. Ansökningstiden är avslutad.

Datum för förskolan

 • 28–29 september 2022
 • 25–26 oktober 2022
 • 7–8 mars 2023
 • 3–4 maj 2023

Datum för skolan

 • 13–14 september 2022
 • 11–12 oktober 2022
 • 7–8 februari 2023
 • 19–20 april 2023

Fortsatt stöd för språk-, läs- och skrivutvecklare

Den första omgången av Fortsatt stöd för språk-, läs- och skrivutvecklare startar vårterminen 2023. Länk till anmälan och mer information kommer i september 2022.

Datum för förskolan

 • 7–8 mars 2023
 • 3–4 maj 2023

Datum för skolan

 • 7–8 februari 2023
 • 19–20 april 2023

Språk-, läs- och skrivutvecklare – en resurs för ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen


Språkets betydelse för lärande i alla ämnen och inom alla områden kan inte nog betonas. En språk-, läs och skrivutvecklare med uppdrag att stödja och samordna det språkutvecklande arbetet kan vara en viktig resurs i att främja alla barns och elevers språk- och kunskapsutveckling. Ett uppdrag som utgår från ett systematiskt och långsiktigt språk-, läs- och skrivutvecklande arbete kan bidra till ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen.

I det här materialet kan du läsa mer om hur ett uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare kan utformas. Materialet vänder sig även till skolchefer och rektorer.

Ladda ner stödmaterialet Språk-, läs- och skrivutvecklare (Pdf, 2 MB). Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I NCS nyhetsbrev hittar du intressant läsning inom området språk-, läs- och skrivutveckling. Vi skriver bland annat om det senaste inom forskning, aktuella konferenser, vad som pågår i de regionala nätverken och tipsar om intressanta filmer, radioprogram och poddar.

Prenumerera på NCS:s nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev, NCS

Senast uppdaterad 20 maj 2022