AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Lärarlegitimation från 1 juli 2015

Från den 1 juli 2015 måste även lärare och förskollärare som var anställda före den 1 juli 2011 ha legitimation för att självständigt få sätta betyg och för att kunna bli tillsvidareanställda. För att få undervisa krävs både legitimation och behörighet.

Skolverkets lägesbedömning 2015

En undervisning som möter varje elev. Rätt förutsättningar för lärare och rektorer. En långsiktig styrning och ett förtydligat ansvarstagande. Dessa tre utvecklingsområden lyfter Skolverket fram som allra viktigast för att möta skolans utmaningar.

Skolans utmaningar och möjligheter

I höst arrangerar Skolverket och Skolinspektionen en gemensam konferens på fem olika orter under vecka 46 och 47.

Naturvetenskapliga perspektiv i förskolan

Att introducera naturvetenskap, dess förhållningssätt och språkbruk på ett systematiskt sätt kan erbjuda förskolebarn ett redskap att förstå världen med.

Gå en kostnadsfri apl-handledarutbildning

Vi har lanserat en webbaserad nationell apl-handledarutbildning för att höja kvalitén i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Sök bidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag.

Vill du vara med och utveckla skolan?

Skolverket söker medarbetare till flera stora satsningar, till exempel stöd till skolor med stora utmaningar.

Om krishantering i skolan

Många rektorer och lärare har i kriser varit tvungna att klara situationer som ingen varit förberedd på. Vi har utgått från deras erfarenheter i: När det värsta händer - om krishantering i förskola och skola.

Vi chattade om betyg

Den 27 maj kunde du chatta med oss om betyg. Här finns frågorna och svaren.

Så rapporterar du in resultat från nationella prov

Provresultat för samtliga elever i alla skolor samlas in av SCB, Statistiska centralbyrån. Dessutom samlar universitet och högskolor in ett urval av elevlösningar.

Den svenska skolan för nyanlända

För dig som möter nyanlända elever och vårdnadshavare har vi tagit fram en ny flerspråkig webbplats. Där förklarar vi kortfattat hur det svenska skolsystemet är uppbyggt.

Bli viktig för andra och ha roligt på vägen

Som lärare spelar du en viktig roll i andras liv. Du får också ett fritt, kreativt och omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik. På Skolverkets sida "För det vidare" kan du läsa om vad som gör läraryrket speciellt, bekanta dig med lärare som älskar sina jobb och få veta mer om de olika utbildningarna som finns. Passar du som yrkeslärare? Se vår nya film här.