Skolor för elever i behov av särskilt stöd ökar

1 sepAntalet fristående skolor som enbart tar emot elever i behov av särskilt stöd ökar. Hälften av skolorna, uppger i Skolverkets kartläggning, att de bildades år 2006 eller senare och majoriteten av skolorna ligger i Stockholmsregionen. Möjligheten att gå i en av dessa skolor varierar, därmed i praktiken, stort beroende på var i landet du bor.

Vi beklagar långa handläggningstider för lärarlegitimation

Våra handläggningstider är tyvärr fortfarande långa. För närvarande ligger prognosen för de flesta ärenden på 6-9 månader. Vi arbetar intensivt för att korta handläggningstiderna och förstår att de långa handläggningstiderna skapar svårigheter för många av er som väntar på beslut och vi beklagar verkligen detta.

AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Erfarenhetsutbyte kritisk del i kollegialt samarbete

Kollegialt lärande, nya samarbeten och erfarenhetsutbyten kan vara utmanande för alla inblandande. I en ny avhandling har man därför observerat lärare i dessa situationer och identifierat vad man kan göra för att minska friktionen i gruppen och på så vis uppnå bättre resultat.

Säkra behörigheten med Lärarlyftet

Anmäl dig till våra kurser och utbildningar för att få rätt behörighet för den undervisning som du bedriver idag.

Förklara kunskapskraven

Så kan du som lärare i grundskolan förklara kunskapskraven för eleverna. Ladda ner det nya stödmaterialet där det finns en modell för hur du som lärare kan konkretisera kunskapskraven.

Rasism och främlingsfientlighet

Förskolan och skolan ska arbeta för likabehandling och för att barn och elever ska utveckla sina demokratiska förmågor. Men ibland uppstår situationer och attityder som går emot uppdraget som exempelvis rasism och främlingsfientlighet. Detta har skolan ett ansvar att lösa.

Vad betyder D?

Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

Skolan ska vara tillgänglig

Elever med funktionsnedsättning har rätt att få anpassad undervisning och särskilt stöd om de behöver det. Läraren kan göra anpassningar vid nationella prov och undantag vid betygssättning.

Från skola till arbetsliv

Skolverket kommer under året att intensifiera arbetet med frågor kring utbildning och arbetsliv. Det handlar om yrkesutbildningar, studie- och yrkesvägledning samt uppföljning av hur elever etablerar sig på arbetsmarknaden.

Sök bidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag. Syftet med alla bidragen är att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen.