AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Jobba som eller studera till sfi-lärare

Skulle du gilla att undervisa högt motiverade elever? Och dela glädjen och skratten när ni finner varandra genom språket, tvärs över alla kulturgränser från hela världen? Tänk tanken här!

Få koll – prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev

Du kan själv anpassa innehållet utifrån dina intresseområden. Vi skickar ut nyhetsbrevet varannan vecka. Starta din prenumeration nu.

Anmäl dig till våra kurser och utbildningar om nyanländas lärande

Gå våra kurser och utbildningar om nyanlända elevers lärande. Vi ger dig kunskaper om hur du organiserar mottagandet, kartlägger kunskaper och stärker elevernas förutsättningar att nå målen.

Regler för skolskjuts

Varje kommun är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs. Läs mer om regler kring skolskjuts här.

Bli källkritisk på webben

Internet- och datoranvändningen i och utanför skolan ökar och många lärare efterfrågar mer kunskap om källkritik. Därför har vi nu tagit fram ett antal checklistor.

Sök bidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag.

Var med och utveckla skolan

Skolverket söker medarbetare till flera stora satsningar, till exempel stöd till skolor med stora utmaningar.

Skönlitteratur i alla ämnen främjar lärande

Lärare kan med stor framgång använda skönlitterära texter i andra skolämnen än svenska. Det är huvudbudskapet i Mary Ingemanssons Lärande genom skönlitteratur: Djupläsning, förståelse, kunskap som vänder sig till lärarstudenter och lärare i grundskolans olika ämnen.

Lyssna på podd om att motverka rasism i skolan

Lyssna på podd om modet att ta upp frågan om rasism och främlingsfientlighet

Skolan ska inte backa för frågor om rasism även när det känns utmanande. Lyssna på vår podd och prata om hur ni tillsammans kan göra på er skola.

Gå en kostnadsfri apl-handledarutbildning

Vi har lanserat en webbaserad nationell apl-handledarutbildning för att höja kvalitén i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Nyanlända elevers skolgång

Just nu tar skolorna emot många nyanlända elever. Det ställer krav på att det finns kunskap och en bra organisation hos skolhuvudmännen. För att underlätta det arbetet erbjuder vi stöd och rådgivning till lärare, rektorer och skolhuvudmän.

Vill du göra skillnad för andra?

Fördetvidare Gissa vem

Här kan du läsa om vad som gör läraryrket speciellt och hur du söker. Se också våra filmer där lärare berättar om gamla elever som blivit kända och framgångsrika. Kan du gissa vilka lärarna talar om? Och hur snabb är du?

Nya publikationer

Beskrivande data 2015

En årlig rapport som ger en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskola, skola och vuxenutbildning.

På gång - Kalendarium

Utbildningar, konferenser och seminarier. Anmäl dig här.