Stöd i gymnasievalet

18 sepGymnasieinfo.se hjälper elever med gymnasievalet. Läs om olika yrken och sök bland skolor och program. En nyhet är att elever kan göra ett enkelt digitalt test med hjälp av "Gymnasievalen" för att lära sig mer om gymnasieskolan.

Vi beklagar långa handläggningstider för lärarlegitimation

Våra handläggningstider är tyvärr fortfarande långa. För närvarande ligger prognosen för de flesta ärenden på 6-9 månader. Vi arbetar intensivt för att korta handläggningstiderna och förstår att de långa handläggningstiderna skapar svårigheter för många av er som väntar på beslut och vi beklagar verkligen detta.

AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Erfarenhetsutbyte kritisk del i kollegialt samarbete

Kollegialt lärande, nya samarbeten och erfarenhetsutbyten kan vara utmanande för alla inblandande. I en ny avhandling har man därför observerat lärare i dessa situationer och identifierat vad man kan göra för att minska friktionen i gruppen och på så vis uppnå bättre resultat.

Säkra behörigheten med Lärarlyftet

Anmäl dig till våra kurser och utbildningar för att få rätt behörighet för den undervisning som du bedriver idag.

Alla har rätt till en likvärdig skola oavsett bakgrund

Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Var man än bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för ogynnsamma hemförhållanden och andra olikartade förhållanden.

Rasism och främlingsfientlighet

Förskolan och skolan ska arbeta för likabehandling och för att barn och elever ska utveckla sina demokratiska förmågor. Men ibland uppstår situationer och attityder som går emot uppdraget som exempelvis rasism och främlingsfientlighet. Detta har skolan ett ansvar att lösa.

Lär dig mer om nyanlända elevers lärande

19 sepAlla som undervisar nyanlända elever behöver ha kännedom om hur undervisning kan bedrivas för de elever som inte har svenska som modersmål.
Anmäl ett team från din skola med rektor och lärare till vår utbildning om nyanlända elevers lärande.

Besök oss på Bokmässan

Skolverket deltar på Bokmässan i Göteborg mellan den 25-28 september. Kom gärna och Besök oss i vår monter C05:01.

Sök bidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag.