AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Nyanlända elevers skolgång

Just nu tar skolorna emot många nyanlända elever. Det ställer krav på att det finns kunskap och en bra organisation hos skolhuvudmännen. För att underlätta det arbetet erbjuder vi stöd och rådgivning till lärare, rektorer och skolhuvudmän.

Anmäl dig till våra kurser och utbildningar om nyanländas lärande

Gå våra kurser och utbildningar om nyanlända elevers lärande. Vi ger dig kunskaper om hur du organiserar mottagandet, kartlägger kunskaper och stärker elevernas förutsättningar att nå målen.

Jobba som eller studera till sfi-lärare

Är du en utbildad lärare som vill undervisa högt motiverade elever? Som sfi-lärare får du möjlighet att utbyta tankar med erfarna vuxna från alla tänkbara platser i världen.

Få koll – prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev

Du kan själv anpassa innehållet utifrån dina intresseområden. Vi skickar ut nyhetsbrevet varannan vecka. Starta din prenumeration nu.

Sök bidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag.

Sök jobb på Skolverket

Skolverket söker medarbetare till flera stora satsningar, till exempel stöd till skolor med stora utmaningar.

Hjälp elever att agera säkert och ansvarsfullt på nätet

Det finns två guider som du kan använda tillsammans med dina elever. Den ena handlar om vad elever kan göra om någon mobbar dem på nätet. Den andra handlar om vad elever ska tänka på innan de publicerar inlägg på nätet.

Hat på nätet – hur tar vi upp det i skolan?

Hur kan vi bidra till att unga känner sig trygga både i skolan och på nätet? Inspireras av podden och fortsätt diskussionen i skolan.

Filma eller fota din framtid – vinn klassresa

Var med i Talangjakten (för åk 8 och 9) eller Min framtid (elever på gymnasieskolans yrkesprogram). Tävlingarna pågår under september 2016.

Vill du göra skillnad för andra?

Fördetvidare Gissa vem

Här kan du läsa om vad som gör läraryrket speciellt och hur du söker. Se också våra filmer där lärare berättar om gamla elever som blivit kända och framgångsrika. Kan du gissa vilka lärarna talar om? Och hur snabb är du?

Elever med diagnos upplever att de inte får stöd

Stöd som ges till elever med diagnoserna Aspergers syndrom eller ADHD behöver innehålla såväl psykosocialt som kunskapsmässigt stöd. Det är en av huvudslutsatserna i en avhandling från Linköpings universitet.