AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Skolverkets lägesbedömning 2015

En undervisning som möter varje elev. Rätt förutsättningar för lärare och rektorer. En långsiktig styrning och ett förtydligat ansvarstagande. Dessa tre utvecklingsområden lyfter Skolverket fram som allra viktigast för att möta skolans utmaningar.

Skolans utmaningar och möjligheter

I höst arrangerar Skolverket och Skolinspektionen en gemensam konferens på fem olika orter under vecka 46 och 47.

För mycket variation blir svårt för elever

Lärare kan hjälpa elever att lära genom att visa på likheter och skillnader, men det får inte blir för mycket variation. Det visar ny forskning, där man förbättrade en lektion om joner i en learning study.

Gå en kostnadsfri apl-handledarutbildning

Vi har lanserat en webbaserad nationell apl-handledarutbildning för att höja kvalitén i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Vi chattade om betyg

Den 27 maj kunde du chatta med oss om betyg. Här finns frågorna och svaren.

Så rapporterar du in resultat från nationella prov

Provresultat för samtliga elever i alla skolor samlas in av SCB, Statistiska centralbyrån. Dessutom samlar universitet och högskolor in ett urval av elevlösningar.

Den svenska skolan för nyanlända

För dig som möter nyanlända elever och vårdnadshavare har vi tagit fram en ny flerspråkig webbplats. Där förklarar vi kortfattat hur det svenska skolsystemet är uppbyggt.

Bli viktig för andra och ha roligt på vägen

Som lärare spelar du en viktig roll i andras liv. Du får också ett fritt, kreativt och omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik. På Skolverkets sida "För det vidare" kan du läsa om vad som gör läraryrket speciellt, bekanta dig med lärare som älskar sina jobb och få veta mer om de olika utbildningarna som finns. Passar du som yrkeslärare? Se vår nya film här.

Sök bidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag.