AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Stöd i gymnasievalet

Gymnasieinfo.se hjälper elever med gymnasievalet. Läs om olika yrken och sök bland skolor och program. En nyhet är att elever kan göra ett enkelt digitalt test med hjälp av "Gymnasievalen" för att lära sig mer om gymnasieskolan.

Erfarenhetsutbyte kritisk del i kollegialt samarbete

Kollegialt lärande, nya samarbeten och erfarenhetsutbyten kan vara utmanande för alla inblandande. I en ny avhandling har man därför observerat lärare i dessa situationer och identifierat vad man kan göra för att minska friktionen i gruppen och på så vis uppnå bättre resultat.

Hur socialogisk är du?

Vi genomför en kampanj sedan flera år för att få fler att intressera sig för läraryrket. Tipsa gärna om vårt nya test "Hur socialogisk är du?"

Alla har rätt till en likvärdig skola oavsett bakgrund

Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Var man än bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för ogynnsamma hemförhållanden och andra olikartade förhållanden.

Läs in behörigheten

Du som är lärare och undervisar utan rätt behörighet kan studera via Lärarlyftet och sen komplettera din legitimation.

Lär dig mer om nyanlända elevers lärande

19 sepAlla som undervisar nyanlända elever behöver ha kännedom om hur undervisning kan bedrivas för de elever som inte har svenska som modersmål.
Anmäl ett team från din skola med rektor och lärare till vår utbildning om nyanlända elevers lärande.

Sök bidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag.