AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Politisk information i skolan

Många politiska partier vill komma ut i skolorna och berätta om sin politik. Antalet förfrågningar till skolorna ökar just nu på grund av det stundande riksdagsvalet. Många rektorer undrar om man får stänga ute vissa politiska partier. Svaret på det och andra relaterade frågor finns i vårt stödmaterial "Politisk information i skolan".

Gymnasieskolan på distans

Ny utbildningsanordnare av distansutbildning för utlandssvenska ungdomar i gymnasieskolan blir från och med den 1 juli Hermods AB. Här kan du läsa vilka program och inriktningar som de erbjuder.

Anmäl dig till Rektorslyftet

Fortbildningen finns på flera högskolor och universitet i landet. Rektorer som gått rektorsprogrammet eller motsvarande och arbetat minst ett år som rektor kan söka.

Från skola till arbetsliv

Skolverket kommer under året att intensifiera arbetet med frågor kring utbildning och arbetsliv. Det handlar om yrkesutbildningar, studie- och yrkesvägledning samt uppföljning av hur elever etablerar sig på arbetsmarknaden. Nyligen har ett lärlingscentrum bildats med mål att få fler lärlingar.

Vill du förändra världen?

Vilka sjukdomar kan vi bota framöver? Ser framtiden ljusare ut för vår miljö? Och vilka språng kommer teknikutvecklingen att ta? Som lärare i naturvetenskap, matte och teknik spelar du en avgörande roll för dessa frågor, det är i ditt klassrum som framtidens ingenjörer och forskare kläcks.

”Critical literacy” motiverar till lärande

Barns och elevers språkutveckling sker i komplexa sammanhang där även maktrelationer ingår. ”Critical literacy” synliggör sådana maktrelationer och motiverar barns och elevers lärande.