AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Fler bedömare ger rättvisare betyg

Att bedöma skrivförmåga är svårt. En stor mängd forskning visar att lärare ofta inte är överens om det exakta betyget på en text, även om de på ett allmänt plan har en samsyn kring vilka elevtexter som är bättre och sämre. Men det finns lösningar.

Gå en kostnadsfri apl-handledarutbildning

Vi har lanserat en webbaserad nationell apl-handledarutbildning för att höja kvalitén i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Stöd i gymnasievalet

Gymnasieinfo.se hjälper elever med gymnasievalet. Läs om olika yrken och sök bland skolor och program. Med med hjälp av "Gymnasievalen" kan elever lära sig mer om gymnasieskolan.

Sök statistik om din skola

På webbplatsen SIRIS tillhandahåller vi information om skolors kvalitet och resultat. Du gör enkelt egna sökningar på skol- kommun eller länsnivå.

Så genomför du nationella prov på din skola

Med varje nationellt prov följer en lärarinformation. Där finns anvisningar för hur genomförandet av proven ska gå till. Dessutom behöver skolan ha rutiner för att proven ska kunna genomföras säkert och enligt anvisningarna.

Den svenska skolan för nyanlända

För dig som möter nyanlända elever och vårdnadshavare har vi tagit fram en ny flerspråkig webbplats. Där förklarar vi kortfattat hur det svenska skolsystemet är uppbyggt.

Bli viktig för andra och ha roligt på vägen

Som lärare spelar du en viktig roll i andras liv. Du får också ett fritt, kreativt och omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik. På Skolverkets sida "För det vidare" kan du läsa om vad som gör läraryrket speciellt, bekanta dig med lärare som älskar sina jobb och få veta mer om de olika utbildningarna som finns. Passar du som yrkeslärare? Se vår nya film här.

Sök bidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag.