Nyanlända elevers skolframgång – nya filmer

27 janHar ni nyanlända elever i er kommun? Se våra nya filmer och hitta inspiration för hur ni kan arbeta för elevernas skolframgång. Lyssna på forskare och hör hur olika skolor arbetar.

Driftstörningar under lördagen

LÖR 31/1 : Mellan klockan 8.00 och 14.30 kommer lärarlegitimation, dansarutbildning och kursplaner och läroplaner vara otillgängliga på grund av teknikunderhåll. Även ansökan om särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända utbildningar påverkas.

AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter

Om en elev riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter är en ”vänta och se-attityd” kontraproduktiv och ett tecken på att samspelet mellan elev och skolundervisning inte fungerar tillfredsställande. Istället bör skolan tidigt kartlägga om det finns risk för att läs- och skrivsvårigheter utvecklas.

Stöd i gymnasievalet

Gymnasieinfo.se hjälper elever med gymnasievalet. Läs om olika yrken och sök bland skolor och program. En nyhet är att elever kan göra ett enkelt digitalt test med hjälp av "Gymnasievalen" för att lära sig mer om gymnasieskolan.

Stödmaterial om väpnat våld i skolan

Väpnat våld i skolan är ytterst ovanligt och varje eventuell händelse har ett unikt och oförutsägbart förlopp. Att skolpersonal är mentalt förberedd kan rädda liv. Läs stödmaterialet om väpnat våld i skolan – hur skolor kan agera om något händer.

Bli viktig för andra och ha roligt på vägen

Som lärare spelar du en viktig roll i andras liv. Du får också ett fritt, kreativt och omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik. På Skolverkets sida "För det vidare" kan du läsa om vad som gör läraryrket speciellt, bekanta dig med lärare som älskar sina jobb och få veta mer om de olika utbildningarna som finns. Passar du som yrkeslärare? Se vår nya film här.

Lärare utan leg behöver inte sägas upp

Skolan måste inte säga upp lärare som väntar på legitimation eller examen. Det finns möjligheter i reglerna att behålla olegitimerade lärare i väntan på att de får sin legitimation om rektorer och huvudmän finner det lämpligt.

Gå en kostnadsfri handledarutbildning

Nu lanserar vi en webbaserad nationell handledarutbildning för att höja kvalitén i det arbetsplats- förlagda lärandet.

Sök bidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag.