Studiehandledning på elevernas modersmål

20 augElever som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska kan få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Lär dig mer om att organisera och genomföra studiehandledning med hjälp av en film och vårt stödmaterial.

Vi beklagar långa handläggningstider för lärarlegitimation

Våra handläggningstider är tyvärr fortfarande långa. För närvarande ligger prognosen för de flesta ärenden på 6-9 månader. Vi arbetar intensivt för att korta handläggningstiderna och förstår att de långa handläggningstiderna skapar svårigheter för många av er som väntar på beslut och vi beklagar verkligen detta.

AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Hemmet – en skrivmiljö med både för- och nackdelar

Mycket av elevernas skrivuppgifter sker i hemmet. Vi måste verkligen tänka över frågan om hur vi ska gå till väga för att undervisningen inte ska missgynna elever som inte per automatik kan få hjälp med sina skrivuppgifter hemma, menar forskaren Ann-Christin Randahl.

Säkra behörigheten med Lärarlyftet

Anmäl dig till våra kurser och utbildningar för att få rätt behörighet för den undervisning som du bedriver idag.

Förklara kunskapskraven

Så kan du som lärare i grundskolan förklara kunskapskraven för eleverna. Ladda ner det nya stödmaterialet Bedömningsaspekter. I materialet finns en modell för hur du som lärare kan konkretisera kunskapskraven.

Rasism och främlingsfientlighet

Förskolan och skolan ska arbeta för likabehandling och för att barn och elever ska utveckla sina demokratiska förmågor. Men ibland uppstår situationer och attityder som går emot uppdraget som exempelvis rasism och främlingsfientlighet. Detta har skolan ett ansvar att lösa.

Vad betyder D?

Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

Nyskapande språkprojekt belönas - ansök nu

Är du lärare och driver ett projekt för språkundervisningen? Ansök då om utmärkelsen The European Language Label senast den 25 augusti. Förutom äran och ett diplom, belönas ett eller flera språkprojekt med upp till 25 000 kronor.

Från skola till arbetsliv

Skolverket kommer under året att intensifiera arbetet med frågor kring utbildning och arbetsliv. Det handlar om yrkesutbildningar, studie- och yrkesvägledning samt uppföljning av hur elever etablerar sig på arbetsmarknaden.