Svenska elever bättre i PISA

6 dec

Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats. Läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. Titta på presskonferensen i efterhand.

AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Möt oss på Bett 2017

Du som jobbar i skolan och ska åka till Bett-mässan i London under 25-28 januari − ta chansen och träffa oss på Skolverket! Hör om det senaste kring skolans digitalisering och diskutera vad det innebär för ditt arbete och din skola.

Läslyftet: Ansökan öppen för 2017-2018

Huvudmän kan nu söka statsbidrag för att delta i Läslyftet läsåret 2017/18. Ansökan är öppen till den 16 december.

Platser kvar på Lärarlyftet

Det går fortfarande att göra anmälan till många kurser som startar våren 2017. Genom studierna säkrar du som är lärare din behörighet, ökar din ämneskompetens och blir tryggare i din yrkesroll.

Nyanlända elevers skolgång

Just nu tar skolorna emot många nyanlända elever. Det ställer krav på att det finns kunskap och en bra organisation hos skolhuvudmännen. För att underlätta det arbetet erbjuder vi stöd och rådgivning till lärare, rektorer och skolhuvudmän.

Läs- och skrivsvårigheter och prov som prövar förmågan att läsa

Ibland kan genomförandet av de nationella proven behöva anpassas för elever med läs- och skrivsvårigheter. Proven måste dock fortfarande pröva det som de är avsedda för. Vanliga anpassningar är förlängd provtid eller uppdelning av provet på flera tillfällen.

Anmäl dig till våra kurser och utbildningar om nyanländas lärande

Gå våra kurser och utbildningar om nyanlända elevers lärande. Vi ger dig kunskaper om hur du organiserar mottagandet, kartlägger kunskaper och stärker elevernas förutsättningar att nå målen.

Sök frågor och svar om bedömning och betyg

Besök Skolverkets frågeforum för betyg och betygssättning. Här kan du söka och läsa svar om bedömning och betyg. Om du inte hittar din fråga kan du även ställa egna frågor till undervisningsråd på Skolverket.

Visa eleverna hur betyg sätts

Elever har många frågor om betyg. I den här filmen får elever veta hur lärare gör när de sätter betyg, hur stor betydelse ett nationellt prov har och varför ett "betyg" på ett prov inte avgör elevens betyg. Visa gärna filmen för dina elever.

Vill du göra skillnad för andra?

Fördetvidare Gissa vem

Här kan du läsa om vad som gör läraryrket speciellt och hur du söker. Se också våra filmer där lärare berättar om gamla elever som blivit kända och framgångsrika. Kan du gissa vilka lärarna talar om? Och hur snabb är du?

Bedömning viktig men stressande för eleverna

Elever upplever att bedömning är viktig och att den påverkar deras agerande i klassrummet men också att de stressas av bedömning. Många gånger förstår heller inte elever de förväntningar som riktas på dem.

Sök bidrag

Med våra bidrag kan du som driver och leder skolor ge barn och elever bättre förutsättningar att lära sig och nå målen. Skaffa överblick och framförhållning med statsbidragskalendern.