Statsbidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag. Syftet med alla bidragen är att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen.

Senast granskad: 2017-02-15
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten