Fritextsök
 • Hållbar utveckling i undervisningen

  Hållbar utveckling Hållbar utveckling i undervisningen handlar om att få barn, ungdomar och vuxna ... att förstå förutsättningarna för hållbar utveckling, enligt läroplanernas och kursplanernas ... kunskapskrav. Undervisning i hållbar utveckling ska bedrivas på ett sätt som förbereder eleverna på ett aktivt

 • Allvarlig utveckling i fritidshemmen

  PRESSMEDDELANDE 2014-04-02 Allvarlig utveckling i fritidshemmen Eleverna i fritidshem får allt ... ny statistik som också finns på kommunnivå. Statistiken visar även att den negativa utvecklingen har ... pågått under många år. – Fritidshemmen har ett viktigt uppdrag att stimulera elevernas utveckling och

 • Utvecklingen av lärlingsutbildningen

    Utvecklingen av lärlingsutbildningen Rapporten beskriver och analyserar utvecklingen för den ... gymnasiala lärlingsutbildningen i relation till utvecklingen för yrkesprogrammen i stort.   Sammanfattning 2 ... reformerade gymnasieskolan, Gy 2011. Rapporten beskriver och analyserar utvecklingen för den gymnasiala

 • Cylinderskolan förskola - Hållbar utveckling

  hållbar utveckling på många olika sätt. Förskolan har inlett ett arbete för att bli Miljöskola och ... barnens utveckling dokumenteras. - Den öppna portfolion ska barnen kunna titta i när som helst, säger ... : stärker barnens identitet och medvetandegör deras utveckling. Cylinderstugan dokumenterar nästan varje dag

 • Lärande om hållbar utveckling

    Lärande om hållbar utveckling Temaskriften belyser lärande om hållbar utveckling. Perspektivet ... hållbar utveckling lyfts fram för att inspirera till utvecklingsarbete på förskolor, skolor och ... handlingskompetens för att bidra till hållbar utveckling? Hållbar utveckling kan definieras som "en utveckling som

 • Utbildning för hållbar utveckling

    Utbildning för hållbar utveckling Redovisning av nyttan av det internationella arbetet för ... utbildning för hållbar utveckling   Sammanfattning 2: Enligt regleringsbrev 2012 ska Skolverket redovisa i ... utveckling. Begreppet hållbar utveckling har definierats på många olika sätt inom såväl forskning och politik

 • Utvecklingen av funktionshinderspolitiken

    Utvecklingen av funktionshinderspolitiken Rapportering om utvecklingen av

 • Hållbar utveckling i skolan

    Hållbar utveckling i skolan Utbildningsministrarna i östersjöregionen har kommit överens om en ... Agenda 21 om utbildning vars mål är hållbar utveckling i regionen. En kartläggning presenteras av ... situationen i svensk skola vad gäller miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling

 • Skolor och elevers utveckling

    Skolor och elevers utveckling Här belyses och analyseras, ur ett elev-, föräldrar- och ... lärarperspektiv, skolors betydelse för elevernas utveckling när det gäller kunskaper och sociala färdigheter ... genomfördes under våren 1992. Uppdraget innebar att förklara den utveckling av kunskaper och sociala

 • Värmdö gymnasium - Hållbar utveckling

  hållbar utveckling i undervisningen. Anders Erixon är NO-lärare på Värmdö gymnasium och jobbar sedan flera ... år med hållbar utveckling i undervisningen. - Jag utgår alltid från frågorna: Vad är viktigt för dig ... alternativ Hållbar utveckling

 • Österholmsskolan - Hållbar utveckling

  alternativ Hållbar utveckling

 • Dialog för utveckling

    Dialog för utveckling Inspirationsmaterial riktat till pedagoger om lokal verksamhetsutveckling ... .   Sammanfattning 2: Materialet vänder sig till pedagoger och ska inspirera till samtal och tankar om utveckling

 • Utveckling och inflytande

  Utveckling och inflytande Webbkarta Lyssna Lättläst Teckenspråk In English A-Ö Sök Start Läroplaner ... Statistik & utvärdering Skolformer Du är här: Start / Regelverk / Mer om skolans ansvar / Utveckling och

 • Hållbar utveckling, vad är det?

  Hållbar utveckling, vad är det? Under många generationer före oss tedde sig livsförhållandena på ... vi kan hantera föroreningsproblematiken med hjälp av teknisk utveckling.  Världens befolkning har ... utveckling myntats. Begreppet myntades på 1980-talet och blev framförallt känt genom FN-rapporten ”Vår

 • Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

  Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Syftet med utmärkelsen är att att stödja och vara en ... inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling från förskola till vuxenutbildning. För att få ... visa att lärande för hållbar utveckling är en aktiv del i din skolas pedagogiska arbete. Lycka till

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa