Provdatum för de nationella proven i årskurs 6

De nationella proven i årskurs 6 består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke tidsbundna delarna genomförs under en provperiod enligt de veckor som anges nedan. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen delprovet startar.

Provdatumen gäller även sameskolan i årskurs 6 samt specialskolan i årskurs 7.

Anledningen till att proven ska genomföras på av Skolverket fastställda provdatum är att minimera risken för att innehåll i proven blir känt för andra elever i förväg.


Läsåret 2015/2016

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne Delprov Vecka Provdatum Provtid
svenska, svenska som andraspråk A 45-50 2 nov – 11 dec 2015 60-80 minuter, helklass + 30 min* /grupp om 3 elever
svenska, svenska som andraspråk B1+C1 6 tis 9 februari 2016 80 + 70 min*
svenska, svenska som andraspråk B2+C2 6 tors 11 februari 2016 80 + 60 min*
matematik A 45-50 2 nov – 11 dec 2015 ca. 30 min/grupp om 3-4 elever*
matematik B+C 14 ons 6 april 2016 delprov B: 40-60 min*
delprov C: 60-80 min*
matematik D+E 14 fre 8 april 2016 delprov D: 60-80 min*
delprov E: 40-60 min*
engelska A 45-50 2 nov – 11 dec 2015 ca. 15 min per elevpar*
engelska B 16 tis 19 april 2016 70 min + rast 30 min + ca 45 min*
engelska C 16 fre 22 april 2016 45 min*

*5-10 min för instruktioner tillkommer

Ämnesproven i NO och SO

Från 2016 erbjuds inte längre nationella prov i de natur- och samhällsorienterande ämnena i årskurs 6. Vi kommer att erbjuda bedömningsstöd i form av prov i bedömningsportalen. Dessa kommer att finnas tillgängliga från mars 2016.


Läsåret 2016/2017

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne

Vecka

Provdatum

svenska, svenska som andraspråk

6

tisdag 7 februari 2017

svenska, svenska som andraspråk

6

torsdag 9 februari 2017

matematik

14

måndag 3 april 2017

matematik

14

onsdag 5 april 2017

engelska

18

onsdag 3 maj 2017

engelska

18

fredag 5 maj 2017

Senast granskad: 2016-01-14
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten