Provdatum för de nationella proven i årskurs 6

De nationella proven i årskurs 6 består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke tidsbundna delarna genomförs under en provperiod enligt de veckor som anges nedan. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen delprovet startar.

Provdatumen gäller även sameskolan i årskurs 6 samt specialskolan i årskurs 7.

Anledningen till att proven ska genomföras på av Skolverket fastställda provdatum är att minimera risken för att innehåll i proven blir känt för andra elever i förväg.


Läsåret 2016/2017

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

Provtid
svenska, svenska som andraspråk  A 45-50 7 nov - 16 dec 2016 Uppdateras hösten 2016

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

tis 7 feb 2017

Uppdateras hösten 2016

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

tor 9 feb 2017

Uppdateras hösten 2016
matematik A 45-50 7 nov - 16 dec 2016

Uppdateras hösten 2016

matematik

B+C

14

mån 3 apr 2017

Uppdateras hösten 2016

matematik

D+E

14

ons 5 apr 2017

Uppdateras hösten 2016
engelska A 45-50 7 nov - 16 dec 2016

Uppdateras hösten 2016

engelska

B

18

ons 3 maj 2017

Uppdateras hösten 2016

engelska

C

18

fre 5 maj 2017

Uppdateras hösten 2016

* 5-10 min för instruktioner tillkommer

Senast granskad: 2016-07-04
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten