Provdatum för de nationella proven i årskurs 9

De nationella proven i årskurs 9 består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke tidsbundna delarna genomförs under en provperiod enligt de veckor som anges nedan. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen delprovet startar.

Provdatumen gäller även för specialskolan i årskurs 10.

Anledningen till att proven ska genomföras på av Skolverket fastställda provdatum är att minimera risken för att innehåll i proven blir känt för andra elever i förväg.

Läsåret 2015/2016

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne Delprov Vecka Provdatum Provtid
svenska, svenska som andraspråk A 45-50 2 nov – 11 dec 2015 110 min/grupp om 3-5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid*
svenska, svenska som andraspråk B 11 tis 15 mars 2016 45-60 minuter + 140 min*
svenska, svenska som andraspråk C 11 tor 17 mars 2016 200 min*
biologi/ fysik/ kemi A1+A2+A3 15 fre 15 april 2016 75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min*
biologi/ fysik/ kemi B fr.o.m. v. 11 icke tidsbunden 30 + 30 min*
engelska A 45-50 2 nov – 11 dec 2015 ca. 15-25 min per 2-3 elever*
engelska B 17 mån 25 april 2016 90 min + rast 30 min + ca 50 min*
engelska C 17 ons 27 april 2016 80 min*
matematik A 45-50 2 nov – 11 dec 2015 ca. 20-30 min per grupp*
matematik B+C 19 ons 11 maj 2016 80 min*
matematik D 19 fre 13 maj 2016 100 min*
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap A 20 tis 17 maj 2016 120 min*
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap B 20 tors 19 maj 2016 120 min*

*5-10 min för instruktioner tillkommer.

 


Läsåret 2016/2017

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne

Vecka

Provdatum

svenska, svenska som andraspråk

11

onsdagen 15 mars 2017

svenska, svenska som andraspråk

11

fredagen 17 mars 2017

biologi/ fysik/ kemi

14

tisdagen 4 april 2017

engelska

17

tisdagen 25 april 2017

engelska

17

torsdagen 27 april 2017

geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap 18 tisdagen 2 maj 2017
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap 18 torsdagen 4 maj 2017

matematik

19

onsdagen 10 maj 2017

matematik

19

fredagen 12 maj 2017

Senast granskad: 2016-01-14
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten